2005-2006: Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος Δαμασκηνός, (ΓΓΕΤ) σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Details

Timespan: 

September, 2019

Status: 

Completed