2007-2010: Συμμετοχή στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση: Enpowerment of teachers/trainers via online collaborative LMS (www.primarymusic.gr)

Details

Timespan: 

September, 2019

Status: 

Completed