2011-2013: Συμμετοχή στο πρόγραμμα ¨Ιόνιο Μουσικό Αρχείο: Διάσωση Μουσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω ενός πλαισίου ψηφιακής αξιοποίησης”, Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και οργανοποιίας, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Details

Timespan: 

September, 2019

Status: 

Completed