2012-2014: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo: Do.RE.Mat. Η διδασκαλία των Μαθηματικών μέσω της Μουσικής σε συνεργασία με το University of Bologna and Ministry of Education Latvia.

Details

Timespan: 

September, 2019

Status: 

Completed