2016-2018: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα IMuscICa ως scientific advisor

Details

Timespan: 

September, 2019

Status: 

Completed