2017-2019: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUROPE IN C (Εrasmus+)

Details

Timespan: 

September, 2019

Status: 

Completed