2018-2021: Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ» MNHΣΙΑΣ (Συντονισμός , Τμήμα Πληροφορικής, ΕΚΠΑ)

Details

Timespan: 

September, 2019

Status: 

Completed