Ερμηνεία παύλειων επιστολών

Σκιαγράφηση του βίου του Αποστόλου Παύλου στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής του. Εισαγωγικές πληροφορίες και προβλήματα της επιστημονικής έρευνας των παύλειων επιστολών. Ειδικά αναφορά στο corpus των «επιστολών της αιχμαλωσίας». Ερμηνεία των επιστολών προς Φιλιππησίους και προς Φιλήμονα με αναφορά σε θέματα κριτικής του κειμένου, γλωσσικά, δομικά, μορφολογικά, υφολογικά, ιστορικά, κοινωνιολογικά, ερμηνευτικά και θεολογικά. Συστηματικές αναφορές σε κύρια θέματα της παύλειας θεολογικής διδασκαλίας εξ αφορμής επιμέρους αναφορών του κειμένου (ανθρωπολογία, εσχατολογία, εκκλησιολογία, σωτηριολογία, περί δικαιώσεως διδασκαλία, χρήση της Βίβλου, εικόνες και παραστάσεις, ηθικές αρχές και προεκτάσεις κ.ο.κ.). Διάλογος με απόψεις πατερικής και σύγχρονης επιστημονικής ερμηνείας.

Semester: 

Winter

Offered: 

2020