Ο Χρήστος Καρακόλης είναι καθηγητής της Καινής Διαθήκης στο Τμήμα Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Έλαβε το πτυχίο της Θεολογίας από το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. το 1990 και συνέχισε τις σπουδές του στα Πανεπιστήμια του Regensburg(1991-92) και της Τυβίγγης (1992-96). Το 1996 έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα από το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. Από το 1998 υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ στη Θεολογική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.