Η ιεραρχική διάρθρωση στην πρώιμη Εκκλησία: Σχεδίασμα προσέγγισης της καινοδιαθηκικής μαρτυρίας

Citation:

Καρακόλης, Χρήστος. “Η ιεραρχική διάρθρωση στην πρώιμη Εκκλησία: Σχεδίασμα προσέγγισης της καινοδιαθηκικής μαρτυρίας”. Σύναξη 150 (2019): 4-22.
ierarhiki_diarthrosi.pdf16.96 MB