Ο οικουμενικός χαρακτήρας του αρχέγονου εκκλησιαστικού κηρύγματος: Η μαρτυρία της Καινής Διαθήκης

Citation:

Καρακόλης, Χρήστος. “Ο οικουμενικός χαρακτήρας του αρχέγονου εκκλησιαστικού κηρύγματος: Η μαρτυρία της Καινής Διαθήκης”. Θεολογία 82, no. 2 (2011): 127-145.
2011_2_10_karakolis.pdf732 KB