Η Φυσική Αγωγή και η Άθληση ως Παράγοντας Ενσωμάτωσης του Γυναικείου Φύλου στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές στην Ελλάδα (Gender and the Military in Gre

Citation:

Kefi Chatzichamperi, E., Kamberidou, I., & Patsantaras, N. (2017). Η Φυσική Αγωγή και η Άθληση ως Παράγοντας Ενσωμάτωσης του Γυναικείου Φύλου στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές στην Ελλάδα (Gender and the Military in Gre. Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου Αθλητικής Επιστήμης «Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδεία - Κοινωνία – Πολιτισμός», σελ. 96-97.. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΦΑΑ), ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ). Copy at http://www.tinyurl.com/lozgo2m