Publications by Year: 2012

2012
Καμπερίδου, Ειρήνη. (2012). Κοινωνικό Φύλο, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Πολυπολιτισμικότητα και Αθλητισμός. ΤΕΛΕΘΡΙΟ Επιστημονικές Εκδόσεις, ISBN-13: 978-960-8410-94-7.
Kamberidou, I. (2012). Athletes United for Peace: Reconciliation through Sport. In Proceedings of the international conference SPORT AS A MEDIATOR BETWEEN CULTURES (pp. 187–202). International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE/CIEPSS), Hanns-Braun-Strase Friesenhaus II D-14053 Berlin. Editors Ronnie Lidor, Karl-Heinz Schneider & Katrin Koenen. ISBN 978-3-9811179-4-3 copyright 2012 by ICSSPE.
Kamberidou, I. (2012). PEACE EDUCATION: MOVING FORWARD THROUGH SPORT– ATHLETES UNITED FOR PEACE (chapter six, pp. 205-266 in English). In Gender, Social Capital, Multiculturalism & Sport [book in Greek, chapter six in English] (pp. 205–266). Publisher: Telethrion, Athens, pp.205-266.Abstract
This chapter provides English speaking students, researchers, scholars and readers with additional content, including an overview of the subject matter discussed in the fifth chapter of this book. The preface “We’ve come a long way […]” and the three articles3 that follow also present English speakers with additional themes and fine points related to issues examined in the previous chapters. The sixth chapter outlines the ongoing peace education programs, conflict resolution curricula and collaborative-intergenerational activities of non-profit organizations, training institutions, social movements and NGOs striving to eliminate racism and violence in schools and communities, including campaigns to rid sport of anti-Semitism and islamophobia as well as promote gender equity , such as (1) Athletes United for Peace, (2) Mercy Corps, (3) Peace First (formerly known as Peace Games), (4) Sport in Society (SIS), (5) Football 4 Peace (F4P), (6) Ultimate Peace (UP), (7) Teachers Without Borders, (TWB), (8) Bridges To Understanding, (9) Volunteer Action for Peace (VAP), (10) Women’s Initiative for Peace (WINPEACE) and (11) the Institute for International Sport and its 2011 World Peace Walks and World Scholar-Athlete Games which took place in the framework of the World Youth Peace Summit. In recent years, a wide variety of organizations have been using sport as an interventionist tool to nurture peacemaking across divided communities (F4P 2011). The expanding sport, development and peace sector (SDP) (Giulianotti 2010) while providing bridges to understanding also insists that sporting events and movements function to promote peace, tolerance and reconciliation among participants and viewers Bridging social inequality gaps through sport, namely reconciliation through sports, athlete activism, the promotion of new role models and mentors and intercultural synergies are vital, not only in view of the systematic misuse of Olympic values today –such as obsessive competitiveness that leads to violence, the gender leadership gap in sport governing bodies, the underrepresentation of migrants in mainstream sport institutions, doping, commercialization, the deathletization and modelification of male and female athletes in the mass media– but primarily in light of the impact of globalization on racism and xenophobia (Kamberidou 2011a). Accordingly this chapter presents arguments for the the institutionalization of peace education, as an integral part of the curricula in public schools beginning in pre-school or kindergarten.
peace-education-moving-forward-through-sport-athletes-united-for-peace.pdf book_gender_social_capital_multiculturalism_and_sport.pdf
Kamberidou, I. (2012). Female Entrepreneurship, a Culture of Collaboration (pp. 4-7). In ladybizIT: Women Entrepreneurship on the verge of ICT : ECWT and Militos Emerging Technologies and Services (pp. 1–34). ladybizIT consortium, Publisher: e-Book, Project Number: 518310-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LAM, Editor: www.gender-it.eu. Publisher's VersionAbstract
More analytically, the conference results -prepared by the conference Moderator, Dr. Irene Kamberidou of ECWT Executive Group are included : FEMALE ENTREPRENEURSHIP: A CULTURE OF COLLABORATION  see attachement.Βλ. επίσης Συνέντευξη στοLWB-Leading Women in Business (ICAP) interview:https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PHED263/%CE%A4%CE%91%20%CE%9D%CE%95%CE%91%20%28KYRIAKATIKA.ENTHETO%29%2021.12.2012.pdf
ladybizit-debrief-in_google.pdf e-book_ladybizit.pdf interview-ta_nea_kyriakatika.entheto_21.12.2012.pdf
Kamberidou, I., & Labovas, M. (2012). Social Women Share: Technology as an Enabler. Reflections on Women in Entrepreneurship and ICT / A Reader, 62–78. Militos Emerging Technologies & Services. Publisher's VersionAbstract
The concept of Social Media is at the top of the agenda of many entrepreneurs, business executives and decision makers today. This paper examines the new media and digital culture which has become an important part of our daily activities, using the social network perspective, a theoretical concept as used in the social and behavioural sciences. This theoretical perspective allows us to identify the dynamics of social networks: the concept of social media today, for many a new and stimulating environment and for others a social space that evokes feelings of frustration or fear of losing touch with the real world. Are women equipped to thrive in this digital age and especially in this virtual environment? In examining current research findings on social women, new models of work, levels of engagement, transformational leadership styles and women entrepreneurs that have been de-mystifying the world of social media through the lens of their own experiences, this paper argues that women enjoy a slight edge over their male counterparts and that today’s business climate is more inviting for aspiring women entrepreneurs. The bottom line is that social women are doing what most women do "naturally", namely creating relationships, community, connections and support. Isn’t that what social networking is all about? Social women share content in multiple ways and working online has been a financial windfall for many, including stay at home moms and homemakers. Finally, this paper presents tips and advice from successful women entrepreneurs who tell how they have been using social media to excel in their careers and balance their career/family/personal lives.   Keywords: new media, social media, social networking, technology as an enabler, integrating a gender perspective, “feminine” skills and leadership qualities  
2._socialwomenshare.technologyasanenabler.pdf reflections_on_women_in_entrepreneurship_and_ict_ladybiz_it.pdf
Kamberidou, I. (2012). New Realms of Agency: Promoting Peace Education and Gender Equity through Sport. In Sport Science and Physical Education, [Ed. Luminita Georgescu ], Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Eolss Publishers, Oxford ,UK. Oxford ,UK: Developed under the Auspices of UNESCO, Eolss publ.Abstract
Encyclopedia of Life Support Systems  (EOLSS)  Kamberidou, Irene (2012). New Realms of Agency: Promoting Peace Education and Gender Equity through Sport, in Sport Science and Physical Education, [Ed. Luminita Georgescu ], Encyclopedia of Life Support Systems(EOLSS), Developed under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford ,UK, updated on a quarterly basis." (www.eolss.net). [Retrieved March 11, 2013][1] [1] Κεφάλαιο (a treatise) σε εγκυκλοπαίδεια, με κριτές. Πρόσκληση (UNESCO PROJECT) να συντάξω κεφάλαιο στο Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) από τον "Coordinating Editor of the EOLSS Section on Sport Science and Physical Education." (www.eolss.net)."    
unescochapter_new_realsm_of_agency_-sport.pdf new_realms_of_agency_e1-12-89-14.pdf
Kamberidou, I., & Fabry, E. (2012). Redefining professional success and concepts of excellence: integrating a gender perspective. Reflections on women in entrepreneurship and ICT/A reader. Militos Emerging Technologies & Services, 10–27.Abstract
Integrating a gender perspective means eliminating the wastage of talent— utilizing all human resources— and as a result boosting innovation, a prerequisite for economic growth and effective sustainable development. In the last decade studies confirm that companies, firms, organizations and institutions that recognise talent in any form and make good use of it show greater success rates with regard to profits and sustainability. Research shows that women are an economic force to be reckoned with for sustainable economic recovery. This does not mean that women are inherently more talented and better skilled than men. It does however indicate that companies that have utilized their entire talent pool and identified and promoted female talent into leadership roles, have a vital competitive advantage. Surveys also confirm that female-led ICT businesses and women-owned firms (women entrepreneurs) have been successfully competing in the global market, the latter using more high technology systems than their male counterparts. Despite gender mainstreaming policies, legislation and the recognition by many companies, organizations and institutions that diversity is essential, women are less satisfied with their careers as they still lag behind men in compensation and advancement. In examining the three major gender gaps— the leadership gap, the pay gap and the participation gap— this paper argues that integrating a gender perspective is vital in order to eliminate gender devaluation, namely the subtle processes by which women’s contributions are minimized, undervalued or devalued in the so-called male professions. Integrating a gender perspective, a social, cultural and technical process, requires shifts not only in organisational practices, attitudes or ways of thinking, but also in resource allocations, goals and structures along with monitoring processes. This paper argues for an Alternative Model which entails: recruitment and politicizing the personal, namely "flexibility re-thought" along with technology as an enabler, rethinking and redefining the model for professional life, auditing compensation practices, identifying high-potential people and re-training returners. Specifically, gender diversity mainstreaming (integrating a gender perspective) in science, technology, engineering and math (STEM), research and development (R&D), the academia, product and service innovation, health action and services, innovation management and economic global competition, which is becoming increasingly tough, means redefining professional success and concepts of excellence. It requires setting up an all encompassing European collaborative platform or hub of information that will encourage future debates and synergies for establishing measures and best practices at many levels, finding alternative paths to advancement and participation (eg. A holistic approach, flexible work, eliminating age barriers for men and women, rewarding social service), identifying the voice of the next generation, creating opportunities for visibility, testimonial sharing, generating insights on how to contribute effectively to organizational growth, formal mentoring programs for both women and men, ethnic minority groups, among other things.   Keywords: wastage-leakage of talent, gender devaluation, gender fatigue, tokenism, glass escalator, gender energy, renegotiating concepts of excellence/success ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kamberidou, Irene & Fabry, Eva (2012). The paper was presented at the INNOVACIONES CIENTÍFICAS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO (Scientific Innovations and the Gender Perspective) on 12-13 April, Madrid Spain. Organised by CIREM Foundation: Centre for European Initiatives and Research in the Mediterranean (CIREM).   Click and read the article: http://gender-it.eu/wp-content/uploads/2012/03/S1_kamberidou-y-fabry.pdf Redefining Professional Success and Concepts of Excellence: Integrating a Gender Perspective « genderit
certificate_ladybizit_kamberidou_fabry.pdf reflections_on_women_in_entrepreneurship_and_ict_ladybiz_it.pdf integrating_a_gender_perspective.pdf
Kamberidou, I. (2012). Gender, Social Capital, Multiculturalism and Sport [pp.256-347 in English]. Κοινωνικό Φύλο, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Πολυπολιτισμικότητα και Αθλητισμός (Πρώτη έκδοση/ first edition., pp. 347). Athens (Αθήνα): Εκδόσες ΤΕΛΕΘΡΙΟ / Telethrio S.A, Athens [Book in Greek].Abstract
Περιγραφή πρώτου συγγράμματος:Καμπερίδου, Ειρήνη (2011). Κοινωνικό Φύλο, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Πολυπολιτισμικότητα και Αθλητισμός. Εκδόσεις ΤΕΛΕΘΡΙΟ, Α.ΠΙΠΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 42625).  *[last chapter, pp. 256-347 in English]. E.2 στον κατάλογο Apella/E.2 in Apella
koinoniko_fylo_on_first_book.pdf twobooks-syggrammatadescriptionsbyionpublishinggroup._also_4.3.1_in_apella.pdf book_gender_social_capital_multiculturalism_and_sport.pdf
Kamberidou, I. (2012). Athletes United for Peace: Reconciliation through Sport. Proceedings of the international conference SPORT AS A MEDIATOR BETWEEN CULTURES. Wingate Institute for Physical Education and Sport, Israel: International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE/CIEPSS), Hanns-Braun-Strase Friesenhaus II D-14053 Berlin. Editors Ronnie Lidor, Karl-Heinz Schneider & Katrin Koenen. ISBN 978-3-9811179-4-3 copyright 2012 by ICSSPE.Abstract
Policy makers consider that sport contributes to a wide range of ideals such as intercultural understanding, reconciliation, social integration. Grassroots programmes involving tens of thousands participants around the globe from visionaries, educators, civic acitivists, volunteers, etc. are using sport to tackle the most pressing problems of the developing world—from AIDS in Africa to violence in Rio and Haiti. Is this the vision of salvation through sport too grandiose? Can such projects make a lasting difference? Remarkable results have been documented by many NGOs that have been using sport as a tool to promote reconciliation and respect for ethnic diversity. Sport is considered a vital space, especially  in light of today’s xenophobic worldviews. (See proceedings) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kamberidou, I. (2012). Athletes United for Peace: Reconciliation through Sport. Proceedings of the international conference SPORT AS A MEDIATOR BETWEEN CULTURES, pp. 187–202. International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE/CIEPSS), Hanns-Braun-Strase Friesenhaus II D-14053 Berlin. Editors Ronnie Lidor, Karl-Heinz Schneider & Katrin Koenen. ISBN 978-3-9811179-4-3 , copyright 2012 by ICSSPE. D.4 in Apella
kamberidousarticleathetesunitedforpeace.2012.compressed.pdf berlin_2012._international_council_of_sport_science_and_phys._ed.-icsspe.pdf