Κοινωνικό Κεφάλαιο, Φύλο και Αθλητισμός

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη, & Παπαδοπούλου, Σοφία. (2015). Κοινωνικό Κεφάλαιο, Φύλο και Αθλητισμός. Γυναίκα & Άθληση., 9(2013/2014), 7-14. Έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης για τον Αθλητισμό και τα Σπορ (ΠΕΠΓΑΣ). Copy at http://www.tinyurl.com/jtygu3y

Abstract:

Η εργασία αυτή προβαίνει σε μια ανασκόπηση των θεωρητικών προσεγγίσεων περί κοινωνικού κεφαλαίου, γεφυροποιού και αποκλειστικού, με σκοπό την προσέγγιση της κοινωνικής περιοχής του αθλητισμού και του φύλου υπό την οπτική της ανάλυσης του κοινωνικού κεφαλαίου και κατ’ επέκταση τη συμβολή της αθλήτριας στην παραγωγή του κοινωνικού κεφαλαίου. Η διεθνής βιβλιογραφία στο θέμα «ο αθλητισμός ως κοινωνικό κεφάλαιο» μολονότι περιορισμένη, αποδεικνύει ότι όσο ισχυρότερο είναι το κοινωνικό κεφάλαιο που αποκτάται στο πεδίο του αθλητισμού, τόσο διευκολύνεται και προωθείται η κοινωνική ενσωμάτωση. Στις μέχρι τώρα εργασίες για το κοινωνικό κεφάλαιο έχει παραμεληθεί και η παράμετρος φύλο. Η έρευνα της έμφυλης διάστασης του κοινωνικού κεφαλαίου, μολονότι περιορισμένη, δείχνει ότι οι γυναίκες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου. Το κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται στη συλλογική αξία των κοινωνικών δικτύων, στην άρση των κοινωνικών αποκλεισμών, που αφορούν την έμφυλη, εθνική και φυλετική πολυμορφία (diverity), μεταξύ άλλων. Συμπερασματικά, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί η διάσταση του φύλου και ειδικά ο ρόλος της αθλήτριας στις συζητήσεις για το κοινωνικό κεφάλαιο. Η έμφυλη διάσταση λειτουργεί ως «κοινωνική κόλλα», ως ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικής ενέργειας που συμβάλλει δυναμικά στην αναγνώριση και την ενεργοποίηση κοινωνικών διεργασιών.

 

Λέξεις-κλειδιά: γεφυροποιό και αποκλειστικό κοινωνικό κεφάλαιο, «κοινωνική κόλλα», έμφυλη διάσταση, αθλητισμός, φύλο, γυναίκες, κοινωνικά δίκτυα

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Καμπερίδου, Ειρήνη; Παπαδοπούλου, Σοφία (2014). Κοινωνικό Κεφάλαιο, Φύλο και Αθλητισμός. Γυναίκα & Άθληση. Τόμος  ΙΧ , 2013/2014, σελ. 7-14. Έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης για τον Αθλητισμό και τα Σπορ (ΠΕΠΓΑΣ).   

    *** Kamberidou, I. ; Papadopoulou, Sophia (2014). Social Capital, Gender and Sport (published in Greek). Women & Sport, a publication of the Hellenic Union for the Advancement of Women and Girls in Sport (PEPGAS), volume ΙΧ , 2013/2014, σελ. 7-14.
---------------------------------------------------------------------------

Social Capital, Gender and Sport: This paper explores the concept of social capital—bridging and exclusive— so as to apply it as an analytical category to sport and gender, and subsequently the female athlete’s contributions in social capital production. International research on sport as social capital, although limited, indicates that sport promotes social inclusion. Research on the gender dimension of social capital, although limited, shows that women have been playing a major role in social capital production. Social capital refers to the collective value of social networks, the elimination of social exclusions, respect for ethnic, racial and gender diversity, among other things. In conclusion, it is essential to incorporate the gender perspective, and especially the role of the female athlete, in the discussions on social capital. The gender dimension provides the ‘social glue’ or untapped energy source that contributes dynamically in acknowledging and activating social processes.

Keywords: bridging and exclusive social capital, "social glue", gender dimension, sport, gender perspective, women, social networks.