«Ομολογώ», Καταστροφή Ελληνικών Αρχαιοτήτων (Hughes 1820): Η Συλλεκτική Μανία των Ευρωπαίων

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (1996). «Ομολογώ», Καταστροφή Ελληνικών Αρχαιοτήτων (Hughes 1820): Η Συλλεκτική Μανία των Ευρωπαίων. ΓΡΑΜΜΑ- GRAMMA, Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ, τεύχος 35, 15 Μαίου -15 Ιουνίου 1996, σελ. 72-75., (τεύχος 35), 72-75. Copy at http://www.tinyurl.com/hwr3wjy

Abstract:

Χρήση παραπομπής/ When citing:

Καμπερίδου, Ειρήνη (1996). «Ομολογώ», Καταστροφή Ελληνικών Αρχαιοτήτων (Hughes 1820): Η Συλλεκτική Μανία των Ευρωπαίων. ΓΡΑΜΜΑ- GRAMMA,  Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ, τεύχος 35, 15 Μαίου-15Ιουνίου 1996, σελ. 72-75.