Publications by Year: 2017

2017
Καμπερίδου, Ειρήνη. (2017). Κοινωνικό κεφάλαιο, φύλο και αθλητισμός: από την ‘έμφυλη κόπωση’ στην έμφυλη ενέργεια. ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΛΟ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Διοργάνωση της Επιτροπής Φύλου & Ισότητας του ΑΠΘ σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση για την Προώθηση των Γυνα.Abstract
Καμπερίδου, Ειρήνη (2017). Κοινωνικό κεφάλαιο, φύλο και αθλητισμός: από την ‘έμφυλη κόπωση’ στην έμφυλη ενέργεια. Εισήγηση στην ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΛΟ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Ημερομηνία διοργάνωσης: Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017, ώρα 9:30. Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ), ΑΠΘ. Διοργάνωση της Επιτροπής Φύλου & Ισότητας του ΑΠΘ σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ (ΠΕΠΓΑΣ) & το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών  ‘ΠΑΣΓ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ’ Υπό την αιγίδα του ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ. (upcoming in Nov. 15, 2017).
from_gender_fatigue_to_gender_energy_social_capital_in_sport_by_irene_kamberidou_2017.pdf
Kamberidou, I. (2017). Frédéric Barbier, The Greek Dream by Monsieur de Choiseul: The Travels of a European of the Enlightenment. [Review of the Book: Le rêve grec de Monsieur de Choiseul Les voyages d'un européen des Lumières by Frédéric Barbier]. Journal of Modern Greek Studies 35 (2017), 35, 564–612. The Modern Greek Studies Association. Print ISSN: 0738-1727, Online ISSN: 1086-3265. Publisher's Version
Georgiou, Y., Patsantaras, N., & Kamberidou, I. (2017). ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΕΦΑΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ (Student Attitudes concerning Homosexuality, 2nd edition). Δεύτερη Έκδοση, Βιβλίο Πρακτικών του 4ου Συνεδρίου Αθλητικής Επιστήμης «Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδεία - Κοινωνία-Πολιτισμός. Athens Greece: Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). student_attitudes_on_homosexuality.pdf
Georgiou, Y., Patsantaras, N., & Kamberidou, I. (2017). Διευρευνώντας τις σχέσεις μεταξύ δρομικού κινήματος και τυπικά οργανωμένων αθλητικών θεσμών στην Ελληνική επικράτεια. Βιβλίο Πρακτικών (σελ. 97-98, 1η έκδοση) του 4ου Συνεδρίου Αθλητικής Επιστήμης «Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδεία - Κοινωνία- Πολιτισμός. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). running_movememt._authentic_marathon.pdf conference_proceedings._praktika_synedrioy_1st_edition_may_2017.pdf
Patsantaras, N., & Kamberidou, I. (2017). Virtual Bodies and Sport Activities: The case of the Avatars in Second Life Fitness Club. 13th Conference of the European Sociological Association “Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”. Session: Science, Technology, Innovation & Society II, PANTEION University of Social & Political Sciences, 01 Sept. 2017, Athens Greece. Publisher's VersionAbstract
RN24_09a_P: Science, Technology, Innovation & Society II (Time: 01/Sep/2017: 11:00am-12:30pm) ABSTRACT:  Virtual environments (VE) are virtual social spaces that provide powerful means for creating, activating and modifying virtual bodies—Avatars—without dependencies on biological factors,formal rules and explicit conventions. VE offer unlimited possibilities to create the desired body and express personal bodily preference in virtual sport spaces without restrictions regarding established roles and behavioural expectations. Such a VE is Second Life (SL) in which the user is represented by an Avatar. This study focuses on a virtual sport space: the Fitness Club of Second Life. It examines the rules and regulations of this virtual space along with the role of 26 Avatars as bodily representations, including their bodily behaviours-exercises-practices in the SL Fitness Club. The data for this study was selected through systematic observation of 26 Avatars (apx. 180 hours) during March, April and May 2015, followed by detailed descriptions of single phenomena. Regarding the structure of space and bodily behavior, the results indicate less differences between sport virtual spaces and sport physical spaces, the opposite of what we had originally assumed. According to the results, the Avatar Fitness Club appears to be a highly individualistic and narcissistic environment. Moreover, every user can perform his/her bodily activities in a rather liberating way, occasionally surpassing biological limitations. When the Avatars exercise they imitate the movements of the physical sport world, namely they mimic the physical body. Further studies are needed to show the influence of an Avatar’s performance-bodily exercises on the real user, the individual behind the computer screen. KEYWORDS: Avatars, Fitness Club, Second Life, bodily exercisesAlso see:https://www.conftool.pro/esa2017/index.php?page=browseSessions&print=head&form_session=1625
virtual_bodies-avatars_and_sport_activities.pdf proceedings_of_the_13th_conference_of_the_european_sociological_association_2017.pdf
Kamberidou, I. (2017). Το Ανεκμετάλλευτο Κοινωνικό Κεφάλαιο του Αθλητισμού: Η Γυναίκα Αθλήτρια (Δεύτερη Έκδοση), σελ. 33-37.. Δεύτερη Έκδοση Βιβλίο Πρακτικών του 4ου Συνεδρίου Αθλητικής Επιστήμης «Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδεία - Κοινων. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ): 1η έκδοση σελ. 31-40.Abstract
Καμπερίδου, Ειρήνη (2017). Το Ανεκμετάλλευτο Κοινωνικό Κεφάλαιο του Αθλητισμού: Η Γυναίκα Αθλήτρια. Δεύτερη Έκδοση Βιβλίο Πρακτικών του 4ου Συνεδρίου Αθλητικής Επιστήμης «Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδεία - Κοινωνία – Πολιτισμός», σελ. 33-37. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).............................................................:  ΠΕΡΙΛΗΨΗ -- ABSTRACT Οι έρευνες της έμφυλης διάστασης του κοινωνικού κεφαλαίου, μολονότι περιορισμένες, δείχνουν  ότι οι γυναίκες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και αναπαραγωγή του, αναλαμβάνοντας κυρίως εθελοντικές δράσεις κοινωνικής προσφοράς και δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας που συντελούν καταλυτικά στην κοινωνική και οικονομική ευημερία. Επιπρόσθετα τα αποτελέσματα μεγάλου αριθμού ποιοτικών ερευνών, οι οποίες επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ  φύλου, αθλητισμού και επιχειρηματικότητας, δείχνουν μια θετική συσχέτιση μεταξύ των παραμέτρων αθλητική εμπειρία και επιτυχημένη ηγεσία. Η διερευνητική αυτή προσπάθεια  προσεγγίζει τον αθλητισμό στις προοπτικές της θεώρησης περί κοινωνικού κεφαλαίου. Βασιζόμενη σε μια ενδελεχή ανασκόπηση της διεθνούς σχετικής βιβλιογραφίας, και στα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας (8 ημι-δομημένες συνεντεύξεις) που διενεργήθηκε το 2016-2017, στοχεύει να εξηγήσει το ζήτημα της υποεκπροσώπησης των γυναικών όσον αφορά στις θέσεις διοικητικής ευθύνης στους αθλητικούς θεσμούς και κυρίως να αναδείξει τα εμπόδια που λειτουργούν καταλυτικά για την εμφάνιση αυτής της υποεκπροσώπησης.  Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στη γυναικεία συμμετοχή, που κατά κανόνα παραμένει μια  ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικής ενέργειας και η οποία υπό συνθήκες μπορεί να διευκολύνει ποικίλες διαδικασίες κοινωνικής ενσωμάτωσης.  Επίσης διερευνά πιθανούς συσχετισμούς μεταξύ αθλητικής εμπειρίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Υποκείμενα της έρευνας ήταν οκτώ εν ενεργεία και πρώην Ελληνίδες αθλήτριες, πρωταθλήτριες, ολυμπιονίκες και ακτιβίστριες—που έχουν διαπρέψει στην αθλητική ηγεσία και στο αθλητικό επιχειρείν. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο αθλητισμός προάγει δεξιότητες που είναι σημαντικές για την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη δραστηριοτήτων διοικητικής μέριμνας και ευθύνης.  Ωστόσο οι γυναίκες που ενεργοποιούνται στο χώρο του αθλητισμού και επιδιώκουν να αναρριχηθούν σε θέσεις διοικητικής ευθύνης ή να ασκήσουν επιχειρηματικότητα στον χώρο αυτό, έχουν να υπερβούν πολλά εμπόδια. Μεταξύ άλλων επισημαίνονται: (1) οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που ακόμα είναι κυρίαρχα και προκύπτουν από τις ανδροκεντρικές καταβολές του αθλητισμού, (2) η έλλειψη γυναικών μεντόρων, (3) η  έλλειψη γυναικών προτύπων, (4) οι άνισες ευκαιρίες εξέλιξης στην αθλητική ηγεσία σε σύγκριση με τους άνδρες, (5) η  έλλειψη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής/οικογενειακής ζωής. Απάντηση σε αυτή την υποεκπροσώπηση αποτελούν προγράμματα που προωθούν, προβάλλουν, και δημιουργούν γυναίκες μέντορες και κοινωνικά πρότυπα όπως εκείνο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) και του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών (ΣΕΟ) «Κάνουμε Χώρο για περισσότερες γυναίκες στην Αθλητική Συμμετοχή, την Προπονητική  Καθοδήγηση, και ειδικά τη Διοικητική Στελέχωση». Λέξεις κλειδιά: κοινωνική ενσωμάτωση, φύλο, αθλητισμός, ηγεσία, επιχειρηματικότητα, «έμφυλη κόπωση» (gender fatigue), «σπατάλη εσωτερικού ταλέντου» (wastage of internal talent),  «καμπύλη  ηλιθιότητας» (Stupid Curve), εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, γεφυρώνοντας το έμφυλο χάσμα     -Βλ. ολόκληρο το άρθρο / full pdf at http://www.tinyurl.com/k69yg56   στις σελίδες  31-40. -UoA scholar:  Το Ανεκμετάλλευτο Κοινωνικό Κεφάλαιο του Αθλητισμού: Η Γυναίκα Αθλήτρια , και στο -RG: https://www.researchgate.net/publication/316990102_To_Anekmetalleuto_Koinoniko_Kephalaio_tou_Athletismou_E_Gynaika_Athletria  
second_edition.defteri_ekdosipraktika_synedrioy_2i_ekdosi.pdf deltio_typoy.pdf
Spenga, A., Kamberidou, I., & Patsantaras, N. (2017). Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητριών Γυμνασίου και Λυκείου στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής / Factors that influence female high school and junior high. Ανακοίνωση στα πρακτικά του 4ου Συνεδρίου Αθλητικής Επιστήμης «Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδεία - Κοινωνία – Πολ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.Abstract
Σπέγγα, Α.,  Καμπερίδου,  Ει.,  & Πατσαντάρας, Ν. (2017).  "Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητριών Γυμνασίου και Λυκείου στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής / Factors that influence female high school and junior high school students’ participation in physical education classes". Ανακοίνωση στα πρακτικά του 4ου Συνεδρίου Αθλητικής Επιστήμης «Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδεία - Κοινωνία – Πολιτισμός», σελ. 99. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).  
factors_that_influence_female_participation_spenga_kamberidou_patsantaras.pdf conference_proceedings._praktika_synedrioy_1st_edition_may_2017.pdf
Karella, M., Kamberidou, I., & Papakostas, C. (2017). Ο Οικονομικός Χαρακτήρας των Πανηγυριών: Επιτόπια Έρευνα στη Βάρη Αττικής. Ανακοίνωση στα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου Αθλητικής Επιστήμης «Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδεία - Κοινωνία – Πολ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, πρώτη έκδοση: σελ. 92-93. conference_proceedings._praktika_synedrioy_1st_edition_may_2017.pdf
Καμπερίδου, Ειρήνη. (2017). Το Ανεκμετάλλευτο Κοινωνικό Κεφάλαιο του Αθλητισμού: Η Γυναίκα Αθλήτρια. Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου Αθλητικής Επιστήμης «Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδεία - Κοινωνία – Πολιτισμός», σελ. 31-40.. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.Abstract
Οι έρευνες της έμφυλης διάστασης του κοινωνικού κεφαλαίου, μολονότι περιορισμένες, δείχνουν  ότι οι γυναίκες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και αναπαραγωγή του, αναλαμβάνοντας κυρίως εθελοντικές δράσεις κοινωνικής προσφοράς και δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας που συντελούν καταλυτικά στην κοινωνική και οικονομική ευημερία. Επιπρόσθετα τα αποτελέσματα μεγάλου αριθμού ποιοτικών ερευνών, οι οποίες επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ  φύλου, αθλητισμού και επιχειρηματικότητας, δείχνουν μια θετική συσχέτιση μεταξύ των παραμέτρων αθλητική εμπειρία και επιτυχημένη ηγεσία. Η διερευνητική αυτή προσπάθεια  προσεγγίζει τον αθλητισμό στις προοπτικές της θεώρησης περί κοινωνικού κεφαλαίου. Βασιζόμενη σε μια ενδελεχή ανασκόπηση της διεθνούς σχετικής βιβλιογραφίας, και στα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας (8 ημι-δομημένες συνεντεύξεις) που διενεργήθηκε το 2016-2017, στοχεύει να εξηγήσει το ζήτημα της υποεκπροσώπησης των γυναικών όσον αφορά στις θέσεις διοικητικής ευθύνης στους αθλητικούς θεσμούς και κυρίως να αναδείξει τα εμπόδια που λειτουργούν καταλυτικά για την εμφάνιση αυτής της υποεκπροσώπησης.  Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στη γυναικεία συμμετοχή, που κατά κανόνα παραμένει μια  ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικής ενέργειας και η οποία υπό συνθήκες μπορεί να διευκολύνει ποικίλες διαδικασίες κοινωνικής ενσωμάτωσης.  Επίσης διερευνά πιθανούς συσχετισμούς μεταξύ αθλητικής εμπειρίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Υποκείμενα της έρευνας ήταν οκτώ εν ενεργεία και πρώην Ελληνίδες αθλήτριες, πρωταθλήτριες, ολυμπιονίκες και ακτιβίστριες—που έχουν διαπρέψει στην αθλητική ηγεσία και στο αθλητικό επιχειρείν. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο αθλητισμός προάγει δεξιότητες που είναι σημαντικές για την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη δραστηριοτήτων διοικητικής μέριμνας και ευθύνης.  Ωστόσο οι γυναίκες που ενεργοποιούνται στο χώρο του αθλητισμού και επιδιώκουν να αναρριχηθούν σε θέσεις διοικητικής ευθύνης ή να ασκήσουν επιχειρηματικότητα στον χώρο αυτό, έχουν να υπερβούν πολλά εμπόδια. Μεταξύ άλλων επισημαίνονται: (1) οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που ακόμα είναι κυρίαρχα και προκύπτουν από τις ανδροκεντρικές καταβολές του αθλητισμού, (2) η έλλειψη γυναικών μεντόρων, (3) η  έλλειψη γυναικών προτύπων, (4) οι άνισες ευκαιρίες εξέλιξης στην αθλητική ηγεσία σε σύγκριση με τους άνδρες, (5) η  έλλειψη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής/οικογενειακής ζωής. Απάντηση σε αυτή την υποεκπροσώπηση αποτελούν προγράμματα που προωθούν, προβάλλουν, και δημιουργούν γυναίκες μέντορες και κοινωνικά πρότυπα όπως εκείνο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) και του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών (ΣΕΟ) «Κάνουμε Χώρο για περισσότερες γυναίκες στην Αθλητική Συμμετοχή, την Προπονητική  Καθοδήγηση, και ειδικά τη Διοικητική Στελέχωση».   Λέξεις κλειδιά: κοινωνική ενσωμάτωση, φύλο, αθλητισμός, ηγεσία, επιχειρηματικότητα, «έμφυλη κόπωση» (gender fatigue), «σπατάλη ταλέντου» (wastage of talent),  «καμπύλη  ηλιθιότητας» (Stupid Curve), εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής  
conference_proceedings._praktika_synedrioy_1st_edition_may_2017.pdf letter_of_acceptance_april_14_2017.pdf symposio_koinoniologias_toy_athlitismoy_metaneoterikes_proseggiseis_tis_athlitikis_drastiriotitas_kai_tis_fysikis_agogis.pdf to_anekmetalleyto_koinoniko_kefalaio_toy_athlitismoy_i_gynaika_athlitria.pdf
Kefi Chatzichamperi, E., Kamberidou, I., & Patsantaras, N. (2017). Η Φυσική Αγωγή και η Άθληση ως Παράγοντας Ενσωμάτωσης του Γυναικείου Φύλου στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές στην Ελλάδα (Gender and the Military in Gre. Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου Αθλητικής Επιστήμης «Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδεία - Κοινωνία – Πολιτισμός», σελ. 96-97.. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΦΑΑ), ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ). 1._gender_and_the_military_by_chatzichamperi_kamberidou_patsantaras.pdf conference_proceedings._praktika_synedrioy_1st_edition_may_2017.pdf
Giovani, C., Kamberidou, I., & Patsantaras, N. (2017). ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Bullying in physical education classes). Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου Αθλητικής Επιστήμης «Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδεία - Κοινωνία – Πολιτισμός» σελ. 102.. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.Abstract
 Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα η εκπαιδευτική κοινότητα είναι αυτό του εκφοβισμού (bullying). Ερευνητικά δεδομένα υπογραμμίζουν ότι το φαινόμενο του εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον ανατροφοδοτείται με έναν περίπλοκο τρόπο και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με εξωσχολικούς παράγοντες όπως οι αλλαγές στη δομή της οικογένειας και στην ποιότητα των ενδο-οικογενειακών και διαπροσωπικών σχέσεων, η συνεχής και αυξανόμενη έκθεση των παιδιών στη βία τόσο αναφορικά με τα ΜΜΕ όσο και κατά την ενασχόλησή τους με συγκεκριμένα ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.α. Από ένα μεγάλο αριθμό διερευνητικών προσεγγίσεων επισημαίνεται ότι η ποιότητα του σχολικού κλίματος, η σχολική συνοχή καθώς και ο άμεσα περιβάλλων χώρος του σχολείου παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση επιθετικών ενεργειών. Στον ελλαδικό χώρο, παρ’ όλο που έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες για τον εκφοβισμό ως μορφή ενδοσχολικής βίας, δεν υπάρχουν ακόμα αρκετές μελέτες, που να διαπραγματεύονται και να διερευνούν το ζήτημα αυτό στις προοπτικές του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ). Η παρούσα μελέτη –ως επιμέρους προσπάθεια μιας εν εξελίξει εμπειρικής έρευνας— βασίζεται σε ανασκόπηση της σύγχρονης ερευνητικής βιβλιογραφίας και έχει σκοπό να αναδείξει και να επισημάνει τους σημαντικότερους  παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση του εκφοβισμού στις προοπτικές του μαθήματος της ΦΑ στον ελληνικό χώρο. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία το μάθημα ΦΑ συμβάλλει θετικά στην ομαλή κοινωνικοποίηση και ενσωμάτωση των μαθητών στο σχολείο. Στις προοπτικές αυτές επισημαίνεται ότι οι Καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία θετικού κλίματος εφαρμόζοντας στρατηγικές και προγράμματα διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων και συγκρούσεων. Ωστόσο από την άλλη πλευρά όπως διαπιστώνεται από τις σχετικές με αυτό το ζήτημα έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες χώρες, οι αθλητικές ή παιγνιώδεις ομαδικές δραστηριότητες που κατ’ εξοχήν χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ΦΑ, δημιουργούν ευκαιρίες για στοχοποίηση κάποιων μαθητών/τριών εξαιτίας, μεταξύ άλλων, κάποιων ατομικών χαρακτηριστικών (π.χ. σωματικό βάρος, σεξουαλικό προσανατολισμό, φύλο, μειωμένο επίπεδο κινητικών δεξιοτήτων)  τόσο από τους συμμαθητές/τριες όσο και από τον εκπαιδευτικό της ΦΑ. Η στοχοποίηση αυτής της μορφής αναδεικνύεται ως ένας καταλυτικός και ουσιαστικός παράγοντας εκδήλωσης εκφοβιστικών συμπεριφορών.  Όπως προκύπτει από τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα η ΦΑ αποτελεί ένα μέσον –ανάλογα με τον τρόπο που το οργανώνουμε και το διαχειριζόμαστε— τόσο για την καλλιέργεια και εκδήλωση του φαινομένου του εκφοβισμού όσο και για την άμβλυνσή του.   Βιβλιογραφικές Πηγές Bejerot, S., J. Edgar & B.M. Humble, (2010), “Poor performance in physical education – a risk factor for bully victimization. A case–control study”. In Acta Pædiatrica, 100: 413–419 Hicky, C., H. (2008), “Physical education, sport and hyper-masculinity in schools”. In Sport, Education and Society, 13(2): 147-161 Kamberidou, I. (2012). New Realms of Agency: Promoting Peace Education and Gender Equity through Sport. In Sport Science and Physical Education, [Ed. Luminita Georgescu],  Encyclopedia of Life Support Systems, Eolss Publishers, Oxford ,UK. Developed under the Auspices of UNESCO Oliver, K.L. & M. Hamzeh (2010), “The boys won't let us play” fifth-grade mestizas challenge physical activity discourse at school”. In Research Quarterly for Exercise and Sport81(1): 38-51 
bullying_in_physical_education_by_giovani_kamberidou_patsantaras.pdf
Kamberidou, I. (2017). The Multiethnic Slavery Institution through the Eyes of Western Women and 'the real position of women in the religious system of Islam' (Second Edition). In Media, Religion and Gender in Europe (2nd ed., pp. 53-79). Blanquerna Observatory on Media, Religion and Culture. Faculta de Comunicatio i Relacions Internacionals Blanquerna,Universitat Ramon Llull, Barcelona.Abstract
Through the eyes of western women of the 18th and 19th centuries, this paper discusses the Ottoman slavery institution and 'the real position of women in the religious system of Islam' (Garnett 1895: 61).  Focusing on primary sources, first-hand accounts of European women travel writers, authors and journalists in Ottoman territories and principally in Asia Minor (Turkey), this article confirms that all the harem inmates were women of different nations and races: Islamized slaves, liberated slaves and descendants of slaves. Western women, in their intimate contacts with the harem inmates—free and slave—discuss the Ottoman dynasty’s reproductive politics, forced abortion, marriage, divorce, veiling or Muslim women’s attire,  slave rights and social mobility, including requirements for slave liberation. This researcher concludes that the Multiethnic-Multiracial Harem Slavery Institution was the collective segregation, confinement or enslavement of the female gender in one specific space (household/harem), as one collective identity since all the women—slave and free—shared or legally belonged to one man or master: sultan, grand vizier, vizier, pacha, etc. Keywords: slavery, sexual slavery, social mobility, polygyny, eunuchs, children’s harem, seraglio, marriage, divorce, veiling  
2nd_edition_media_religion_and_gender_in_europe_2017.pdf
Kamberidou, I. (2017). Gender, Volunteerism and Military Hospitals: War Nurses, Educators and Philanthropists of the Nineteenth-Century. The 14th ERGOMAS Conference: Military and Society: New Models for New Challenges, Working Group “Gender and the Military”. Athens Greece: Biennial conference of the European Research Group on Military and Society (ERGOMAS) http://ergomas.ch/, hosted by the Hellenic Army Academy in Athens, Greece (www.sse.army.gr), June 26-30 2017.Abstract
Thousands of European and American women provided their services, lobbied, raised funds, food supplies and clothing to support the Greek Revolution.  Along with the relief activities of the 1820’s and 1830’s, the great interest in Greece produced a strong desire to send teachers and missionaries to Greece in Bondage.  Women’s 19th century accounts examine the position of the subjugated Greeks in the Aegean Islands and Asia Minor. European and American women—educators and philanthropists—worked for the advancement of female education. They even established schools for the preservation of Hellenic cultural heritage. This paper focuses on the first-hand accounts of 19th century European aristocratic and middle-class women volunteers, and specifically their social contribution during the Crimean War (1853-1856), when the English and French colonial experience encouraged female volunteerism. It spotlights the social service provided by English, French and German nurses and philanthropists—as agents of social change—who cared for the soldiers in the hospitals of Constantinople and its environs, concluding with their invaluable recommendations. The female accounts describe the British military and naval hospitals, hospital huts, nurses duties and difficulties confronted (1,500 patients per 3 volunteers); the Women’s Hospital; the French hospitals; the French military system; the Sisters of Mercy; the Sisters of Charity; the women who followed their husbands to war, including the destitute wives and babies of the English soldiers. Astonishing are the accounts concerning the degrading social status of the English soldier’s wife as opposed to the respect and protection enjoyed by the French soldier’s wife.  
letter_of_acceptance_gender_volunteerism_and_military_hospitals_war_nurses_educators.pdf ergomas_program_full_27_march_2017_ver.1_with_out_abstract.docx abstracts_pp._98-99._ergomas_program_full_17_may_2017._final_program.docx gender_volunteerism_and_military_hospitals.pdf
Kamberidou, I., Karteroliotis, K., Venetsanou, F., & Dania, A. (2017). THINKING GLOBALLY AND ACTING LOCALLY: THE POWER OF PLAY AND GAMES. Creating a tech tool to promote European Traditional Sports and Games from an intergenerational and inclusive perspective, ERASMUS PLUS Small Collaborative Partnership-GEO-LUDENS:Discussion-proposals for 1st meeting in Zaragoza Spain, 9-10/2/ 2017.Abstract
Creating a tech tool to promote European Traditional Sports and Games from an intergenerational and inclusive perspective, ERASMUS PLUS Small Collaborative Partnership-GEO-LUDENS:  ©Discussion-proposals-Greek team’s contribution for upcoming meetings in Zaragoza Spain, Feb. 9-10, 2017***Also attached: Kick-off MEETING AGENDA, 9-10 February, 2017.  Universidad San Jorge. Campus Villanueva de Gállego (Zaragoza), Spain
thinking_globally_and_acting_locally.pdf geo_ludens_kickoffmeeting_agenda_2017.pdf