Publications by Year: 2016

2016
Καμπερίδου, Ειρήνη. (2016). Φύλο και Ηγετικές Δεξιότητες: Το Αθλητικό Επιχειρείν. ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ, 10, 52-60. Έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό ….Abstract
Η εργασία αυτή στοχεύει να αναδείξει σημαντικούς συσχετισμούς μεταξύ αθλητικής εμπειρίας και πετυχημένης επιχειρηματικότητας. Ερευνητικά στοιχειά τεκμηριώνουν ότι ένα ιστορικό αθλητικής εμπειρίας, ειδικά η συμμετοχή σε ομαδικά αθλήματα, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο όσον αφορά στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων και την ανέλιξη επιχειρηματικών δράσεων. Η διεθνής έρευνα – που συμπεριλαμβάνει συνεντεύξεις με πρώην αθλήτριες και ολυμπιονίκες—δείχνει ότι ο αθλητισμός προαγάγει δεξιότητες που είναι σημαντικές για το επιχειρείν.  Όσον αφορά στην Ελληνική πραγματικότητα, επτά Ελληνίδες αθλήτριες, γυμνάστριες και ακτιβίστριες που έχουν διαπρέψει στο αθλητικό επιχειρείν, μετά από σειρά συνεντεύξεων, επιβεβαιώνουν τη σχέση μεταξύ αθλητικής εμπειρίας και πετυχημένης επιχειρηματικότητάς και παρέχουν πολύτιμες συμβουλές για επαγγελματική επιτυχία. Λέξεις-κλειδιά: αθλητική ταυτότητα, επιχειρηματικότητα, γυναίκα, έμφυλο χάσμα, ηγεσία.
gender_and_leadership_skills._sport_entrepreneurship_.pdf
Kamberidou, I. (2016). Interacting, sharing and bonding: ‘notes of personal experience’ by nineteenth-century women travellers. Gender, Place & CultureGender, Place & Culture, 23(3), 381 - 397. presented at the 2016, Routledge. Publisher's VersionAbstract
As early as the seventeenth century, women have been going from one corner of the world to the other recording their experiences and reasons for publishing. Exploring, working and residing in regions of the East considered ‘safe for dynamic men only’ (Smith 1887), western women interacted with the peoples of Ottoman society, enjoying their warm and generous hospitality. Their gender allowed them to study, learn and become experts in areas where men had no access: the Ottoman households (harems), women's daily life, social gatherings and celebrations. Western and eastern women discuss harem slavery, marriage, adultery, childbirth, abortion, divorce, religion and women's rights. In reconsulting primary sources and focusing on the writings of nineteenth-century British women in Asia Minor (Turkey), this article contributes additional evidence on women's alternative representations or less degrading gaze, while revealing a patriarchal system's domestic-social reality that was founded on the institution of slavery. In other words, it differs from other studies in spotlighting the accounts that are illustrative of the polyethnic synthesis of the Ottoman households, i.e. the discourse on the multiethnic harem slavery institution, which distinguished Ottoman society, so as to provide a bigger picture and inspire new discussions.
now.open_.access.interacting_sharing_and_bonding_notes_of_personal_experience_by_nineteenth_century_women_travellers.pdf
Kamberidou, I. (2016). Σύγχρονη Γυναίκα και Άθληση: Συμμετοχή, Προκλήσεις, Προοπτικές. Συμμετοχή στο ΣΥΜΠΟΣΙΟ με τίτλο: «Σύγχρονη Γυναίκα και Άθληση: Συμμετοχή, Προκλήσεις, Προοπτικές», διοργάνωση η Πανελλήνια Ένωση για την Πρ.Abstract
Συμμετοχή στο ΣΥΜΠΟΣΙΟ με τίτλο: «Σύγχρονη Γυναίκα και Άθληση: Συμμετοχή, Προκλήσεις, Προοπτικές» της Πανελλήνιας Ένωσης για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ (ΠΕΠΓΑΣ) της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 25/11/2016, στο ΚΕΔΕΑ/Α.Π.Θ. [Επισυνάπτεται βεβαίωση συμμετοχής] Προσκεκλημένη στο πραναφερόμενο συμπόσιο μετά την προφορική ανακοίνωσή:Καμπερίδου, Ειρήνη. (2016). ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΗΤΕΣ: ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Προφορική Ανακοίνωση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 25-27 Νοεμβρίου 2016, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Copy at http://www.tinyurl.com/gtggejd 
women_and_sport_symposium.jpg pepgas.jpg 20161125_131304-1.jpg 20161125_123045-4.jpg 20161125_121711-3.jpg 20161125_115500.jpg pepgas_the_new_generation.jpg rector.jpg
Chavrier, D., Hovden, J., Cazzoli, S., Kamberidou, I., & Chroni, S. (2016). Pioneers and outstanding women in national and international sports leadership. ISBN 9788567380551. in_inspiratoinal_women_in_sport_book_cover.jpg inspirational_women_in_europe_making_a_difference_in_phys.ed_.sport_and_dance.pdf
Καμπερίδου, Ειρήνη, & Kamberidou, I. (2016). Φύλο και Ηγετικές Δεξιότητες: Γεφυρώνοντας το Έμφυλο Χάσμα (Gender and Leadership Skills: Bridging the Gender Gap). LWB-Leading Women in Business. Κεφάλαιο: Αρθρογραφία Επιφανών Λειτουργών και της ICAP για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα., 98-99. ΙCAP GROUP Α.Ε. ISSN 2241-4126; Hardcopy and e-book: http://dir.icap.gr/mailimages/e-books/LWB/index.html.Abstract
Καμπερίδου, Ειρήνη (2017). Φύλο και Ηγετικές Δεξιότητες: Γεφυρώνοντας το Έμφυλο Χάσμα. LWB-Leading Women in Business, σελ. 98-99.  Κεφάλαιο: Αρθρογραφία Επιφανών Λειτουργών και της ICAP για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.  Εκδότης: ΙCAP GROUP Α.Ε. ISSN 2241-4126  [e-book: http://dir.icap.gr/mailimages/e-books/LWB/index.html]    Η διανομή της έκδοσης πραγματοποιήθηκε αρχικά με «ΤΑ ΝΕΑ του Σαββατοκύριακου» στην Αττική (πριν την Πρωτοχρονιά, 30/12/2016) και με τη «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (σε CD) στη Θεσσαλονίκη. Επιπρόσθετα, θα μοιραστεί στην επίσημη εκδήλωση “High Heels on High Hills” το 2017 και σε άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετάσχει η ICAP.  Τέλος, θα διανεμηθεί σε φορείς της γυναικείας επιχειρηματικότητας (σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα), καθώς και σε 2.000 εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, ως χρηστικό εργαλείο επί των εργασιών τους............................................. Kamberidou, Irene (2016). Gender and Leadership Skills: Bridging the Gender Gap, pp. 98-99 in LWB-Leading Women in Business. Publisher:  ICAP GROUP A.E. ISSN 2241-4126  [e-book: http://dir.icap.gr/mailimages/e-books/LWB/index.html]  The book circulated, for the first time on Dec. 30, 2016 in Athens with the daily newspaper TA NEA, and as a CD in Thessaloniki with the daily MACEDONIA. It will also be distributed at the 2017 “High Heels on High Hills” and other events and conferences organized by the ICAP Group. To assist researchers, students and entrepreneurs it will also be sent to 2.000 companies and academic institutions throughout Greece.
leading_women_in_business_dec.30_2016_icap_2016.pdf gender_and_leadership_skills._icap_2016.pdf icap_2017.pdf
Καμπερίδου, Ειρήνη. (2016). Προσκεκλημένη-συμμετοχή στην Ημερίδα Meet up – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Συμβουλές & Σύμβουλοι. «Διαδραστική Συνάντηση Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων». Europe Direct City of Athens.Abstract
Προσκεκλημένη-συμμετοχή στην Ημερίδα Meet up – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Συμβουλές & Σύμβουλοι. «Διαδραστική Συνάντηση Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων». Europe Direct City of Athens, Sesbo-social enterprise skills, IKY,  Funded by Erasmus+ Programme of the European Union, Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2016.
Καμπερίδου, Ειρήνη. (2016). ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΗΤΕΣ: ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Προφορική Ανακοίνωση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 25-27 Νοεμβρίου 2016, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).Abstract
Ερευνητικά δεδομένα τεκμηριώνουν ότι οι γυναίκες βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τους άντρες αναφορικά με κάποιες δεξιότητες, αποκαλούμενες στο παρελθόν «γυναικείες αρετές» ή «θηλυκές δεξιότητες» τις οποίες υιοθετούν όλο και περισσότεροι άνδρες επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων σήμερα. Έρευνες που αφορούν την παραγωγικότητα δείχνουν ότι εταιρείες που απασχολούν και προωθούν γυναίκες σε ηγετικούς ρόλους εμφανίζουν, κατά μέσο όρο, περισσότερα κέρδη και μεγαλύτερη βιωσιμότητα. Με βάση τα αποτελέσματα μιας σχετικής με το ζήτημα φύλο και επιχειρηματικότητα ποιοτικής έρευνας, η μελέτη αυτή στοχεύει να αναδείξει σημαντικούς συσχετισμούς μεταξύ αθλητικής εμπειρίας και πετυχημένης επιχειρηματικότητας. Ερευνητικά στοιχεία τεκμηριώνουν ότι ένα ιστορικό αθλητικής εμπειρίας, ειδικά η συμμετοχή σε ομαδικά αθλήματα, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο όσον αφορά στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων και στην ανέλιξη επιχειρηματικών δράσεων. Σχετικές έρευνες και συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με εν ενεργεία και πρώην αθλήτριες, πρωταθλήτριες και ολυμπιονίκες πιστοποιούν ότι ο αθλητισμός προάγει δεξιότητες που είναι σημαντικές για το επιχειρείν. Θεωρείται ότι η αθλητική επιχειρηματικότητα αποτελεί ανδρικό φαινόμενο. Ωστόσο, Ελληνίδες αθλήτριες, γυμνάστριες, επιχειρηματίες και ακτιβίστριες που έχουν διαπρέψει στο αθλητικό επιχειρείν, μετά από σειρά συνεντεύξεων, μας παρέχουν πολύτιμες συμβουλές (tips-μέθοδοι-εργαλεία ενδυνάμωσης δεξιοτήτων) για επαγγελματική επιτυχία.     [Proceedings page 68—Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητικών Επιστημών (ICSS 2016) http://icss2016.web.auth.gr/el/proceedings/icss2016 (σελίδα 68) ]  
gender_and_leadershop_skills-_sport_entrepreneurship.pdf 2nd_int._conference.vevaiosi_omilias_presentation_certification.jpg diploma.jpg sport_entrepreneushp_leadership_certificate.pdf sport_science_conf._thessaloniki_nov._2016.pdf pepgas_nov._2016.pdf
Καμπερίδου, Ειρήνη. (2016). ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ. Αναρτημένη Ανακοίνωση (με δίλεπτη προφορική παρουσίαση) στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 25-27 Νοεμβρίου 2016, Κέντρο Δ.Abstract
Αυτή η εργασία επικεντρώνετε στον κρίσιμο ρόλο του Αθλητισμού στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης: τη χρήση του αθλητισμού για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων που σχετίζονται με την εξάλειψη κοινωνικών διακρίσεων, τη διερεύνηση τεχνικών αντιμετώπισης συγκρούσεων και την κοινωνική ένταξη. Αρχικά, στην πρώτη ενότητα, εξετάζεται ο διεθνής διάλογος, πρόσφατα αποτελέσματα ερευνών, για κοινωνικά φαινόμενα όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία. Παρατηρείτε ότι οι αντιλήψεις για τους μετανάστες και πρόσφυγες (και στη χώρα μας) προκαλούν ανησυχίες για εκείνους που ασχολούνται με την πολυπολιτισμικότητα, το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη φυλετική και την έμφυλη πολυμορφία, την κοινωνική ισότητα και ισονομία, το νόημα του έθνους, της πατρίδας κ.ά.  Η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι όσο ισχυρότερο είναι το κοινωνικό κεφάλαιο των μεταναστών, τόσο περισσότερο διευκολύνεται η κοινωνική τους ένταξη. Τα τελευταία 25 χρόνια η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε χώρα μαζικής υποδοχής μεταναστών. Ωστόσο, η αναγνώριση του γεγονότος ότι οι μετανάστες αποτελούν μόνιμη πραγματικότητα στη χώρα μας είναι πρόσφατη και ο δημόσιος διάλογος σχετικά με την κοινωνική και οικονομική τους ενσωμάτωση εξελίσσεται. Στη δεύτερη ενότητα διερευνάται  η χρήση του Αθλητισμού (και της φυσικής αγωγής) ως μέσου για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας/παιδείας ειρήνης (peace education) ή ως εργαλείου για την επίλυση συγκρούσεων, ιδιαίτερα ενόψει των αυξανόμενων διαφωνιών και συγκρούσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης— που πλήττει κατά 60% τις γυναίκες και τα παιδιά— για την οποία κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης. Εντούτοις, αναδεικνύεται ότι ο Αθλητισμός μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών. Πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Σεπτ. 2016)—που συμπεριλαμβάνει 63 «καλές πρακτικές» (good practices)— τεκμηριώνει τη συμβολή του Αθλητισμού στην κοινωνική ενσωμάτωση τον μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη. 
sport_and_social_integration-inclusion.pdf
Kamberidou, I. (2016). Interacting, sharing and bonding: ‘notes of personal experience’ by nineteenth-century women travellers. Gender, Place and Culture - A Journal of Feminist Geography, 23(17), 381-397. Routledge, part of the Taylor & Francis Group. Publisher's VersionAbstract
As early as the seventeenth century, women have been going from one corner of the world to the other recording their experiences and reasons for publishing. Exploring, working and residing in regions of the East considered ‘safe for dynamic men only’ (Smith 1887, Through Cyprus, Author of ‘Glimpses of Greek life and Scenery, etc’. London: Hurst and Blacket), western women interacted with the peoples of Ottoman society, enjoying their warm and generous hospitality. Their gender allowed them to study, learn and become experts in areas where men had no access: the Ottoman harems, women's daily life, social gatherings and celebrations. Western and eastern women discuss harem slavery, marriage, adultery, childbirth, abortion, divorce, religion and women's rights. In reconsulting primary sources and focusing on the writings of nineteenth-century British women in Asia Minor (Turkey), this article contributes additional evidence on women's alternative representations or less degrading gaze, while revealing a patriarchal system's domestic-social reality that was founded on the institution of slavery. In other words, it differs from other studies in spotlighting the accounts that are illustrative of the polyethnic synthesis of the Ottoman households, i.e. the discourse on the multiethnic harem slavery institution, which distinguished Ottoman society, so as to provide a bigger picture and inspire new discussions.
gender_place_and_culture.pdf now.open_.access.interacting_sharing_and_bonding_notes_of_personal_experience_by_nineteenth_century_women_travellers.pdf
Καμπερίδου, Ειρήνη. (2016). Αφηγήσεις Δυτικών Περιηγητριών του 18ου,19ου και αρχές 20ου αιώνα: «Εάν κάθε Τούρκος πασάς είχε μία Ασπασία πόσο θα βελτιωνόταν το γένος των Μ. Εισήγηση στην Ημερίδα: «Η Διάσταση του Φύλου στην Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνιολογία», Γ’ Πάνελ. Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «ΠΟΛ.Abstract
Kamberidou, I., & Chroni, S. (2016). The Greek Experience: Outstanding Women in the Social Space of Sport. In Inspirational Women in Europe: making a difference in Physical Education, Sport and Dance (pp. 224–242). Juiz de Fora, Brazil.: Rosa Diketmüller (editor). Juiz de Fora : NGIME/UFJF, 2016. 254 p. (IAPESGW Continent Series). Publication of the International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women (IAPESGW), ISBN 978-85-67380-55-1.Abstract
The Voices of Six Inspirational Greek Women in Sport: What inspired them to take that leap; the Obstacles they faced; how they moved forward and Tips for Success.  Many inspirational and outstanding women have made a difference in the lives of girls and women in sport, physical education (PE) and physical activity in Greece, despite their invisibility in the mainstream media, the life stories of which would need volumes. They succeeded in making a difference while respecting and celebrating diversity with regard to gender, ethnicity, culture, disability, age and sexual orientation. Beginning with a brief discussion on the underrepresentation of women’s sports and the female athlete in the Greek media, this chapter shares the contributions of some inspiring and motivating Greek women in sport whose achievements have been excluded from the country’s mainstream media. It is through six in-depth interviews and follow-up meetings that we learn how these pioneers influenced the lives of sporting girls and women by daring to disregard social barriers and spread awareness. We conclude the chapter with tips from these successful, namely inspirational women, who all agree that success requires ethos and taking that leap.http://www.ngime.ufjf.br/wp-content/uploads/Europa_opt.pdf
inspirational_women_in_europe_0330_continentes_europa.pdf book_cover_inspiratoinal_women_in_sport.jpg inspirational_women_hardcopy_sample.pdf inspirational_women_in_europe_making_a_difference_in_phys.ed_.sport_and_dance.pdf
Καμπερίδου, Ειρήνη. (2016). Ελληνισμός, Υποδούλωση, Τρομοκρατία και Δουλεία: Αφηγήσεις Δυτικών Περιηγητριών (HELLENISM, SUBJUGATION, TERRORISM AND SLAVERY: Personal Accounts by Western Women Travelers). Εισήγηση στο συνέδριο «Αθλητισμός – Πολιτισμός» του Σύνδεσμος Φιλίας Εθνών (Σ.Φ.Ε.) σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α). Δάφνη, Αθήνα, 28-29 Μαΐου 2016: υπό την Αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).Abstract
© Καμπερίδου, Ειρήνη (2016) ). Ελληνισμός, Υποδούλωση, Τρομοκρατία και Δουλεία: Αφηγήσεις Δυτικών Περιηγητριών (HELLENISM, SUBJUGATION, TERRORISM AND SLAVERY: Personal Accounts by Western Women Travelers). Εισήγηση στο συνέδριο «Αθλητισμός – Πολιτισμός» του Συνδέσμου Φιλίας Εθνών (Σ.Φ.Ε.) σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α). Δάφνη, Αθήνα, 28-29 Μαΐου 2016: υπό την Αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Επίσης, βλ.Proceedings/ Πρακτικά:   Καμπερίδου, Ειρήνη. (2016). Ελληνισμός, Υποδούλωση, Τρομοκρατία και Δουλεία: Αφηγήσεις Δυτικών Περιηγητριών. Πρακτικά- Εισηγήσεις Συνεδρίου «Αθλητισμός-Πολιτισμός» του Σύνδεσμος Φιλίας Εθνών (Σ.Φ.Ε.) σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α). © Copyright - afan.gr - Enfold Theme by Kriesi. [Πρακτικά Συνεδρίου: http://www.afan.gr/afan/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB/    
hellenism_subjugation_terrorism_and_slavery.pdf 2._programma_synedriou.pdf 3._poster_synedriou_a3.pdf 1._invitation.jpg.pdf hellenism_subjugation_terrorism_and_slavery_personal_accounts_by_western_women_travelers.pdf female_accounts_on_hellenism_terrorism_and_slavery.pdf athlitismos_politismos_certificate.pdf
Kamberidou, I. (2016). "A Futurist and Hybrid Scientist, the result of a Multidisciplinary Education". Irene Kamberidou interviews Eleni Antoniadou, multidisciplinary scientist in Artificial Organ Technology and President of the European Health Parliament. Interview for 1st European Celebration of Women in Computing (ECWC), Brussels, 25-26 April 2016 (womenincomputing.eu), organized by European European Centre for Women and Technology (ECWT):.Abstract
When citing:  Kamberidou, Irene (2016).  A Futurist and Hybrid Scientist, the result of a Multidisciplinary Education. Irene Kamberidou interviews Eleni Antoniadou, multidisciplinary scientist in Artificial Organ Technology and President of the European Health Parliament, 04/14/2016 - 12:25:  http://www.womenincomputing.eu/blog/470/futurist-and-hybrid-scientist-result-multidisciplinary-education-irene-kamberidou-ecwt    Interview for  1st European Celebration of Women in Computing (ECWC), Brussels, 25-26 April 2016! (womenincomputing.eu), organized by European European Centre for Women and Technology (ECWT): SPONSORS: http://womenincomputing.eu/sponsors Website: www.ecwt.eu
a_futurist_and_hybrid_scientist.pdf a_futurist_and_hybrid_scientist.pdf
Καμπερίδου, Ειρήνη. (2016). «Επιχειρώντας Αλλιώς» στην εποχή της κρίσης: Η γυναικεία αθλητική επιχειρηματικότητα, ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικού κεφαλαίου. Εισήγηση στην Ημερίδα "Γυναίκα και Αθλητισμός – Επιχειρώντας Αλλιώς", της Επιτροπής "Γυναίκα και Αθλητισμός" της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτ. Publisher's VersionAbstract
When citing/ παραπομπή: ©  Καμπερίδου, Ειρήνη (2016). «Επιχειρώντας Αλλιώς» στην εποχή της κρίσης: Η γυναικεία αθλητική επιχειρηματικότητα, ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικού κεφαλαίου. Εισήγηση στην ημερίδα "Γυναίκα και Αθλητισμός – Επιχειρώντας Αλλιώς" της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), της Επιτροπής   "Γυναίκα και Αθλητισμός" της ΚΟΕ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 9 Μαρτίου 2016,  στο Ολυμπιακό Μέγαρο, αίθουσα Ευ Αγωνίζεσθαι, Λευκωσία. DOI: 10.13140/RG.2.1.5054.6322 .... [...]   Σήμερα θα προβούμε σε ένα προβληματισμό ο οποίος έχει να κάνει με τη σχέση του Αθλητισμού και το "Επιχειρείν". Δεν θα επικεντρωθούμε στη γυναικεία υποεκπροσώπηση στον επιχειρηματικό στίβο  γενικότερα,  αλλά στις ανώνυμες ηρωίδες του «αθλητικού επιχειρείν» οι οποίες σταδιακά αυξάνονται. Θα δούμε ότι η Ολυμπιακή επιχειρηματικότητα δεν αποτελεί ανδρικό φαινόμενο, επειδή ο αθλητισμός προάγει  δεξιότητες (και για τα δύο φύλα) που είναι σημαντικά για το «επιχειρείν»,  δηλαδή για την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική επιτυχία. Πρόσφατες έρευνες (ποιοτικές και ποσοτικές)  καθώς και συνεντεύξεις με πρώην αθλήτριες, τεκμηριώνουν ότι  ένας αθλητικός προσανατολισμός, και ειδικά ο ομαδικός αθλητισμός –ή ένα ιστορικό αθλητικής εμπειρίας— αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα και ειδικά όσον αφορά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, όπως ένα πειθαρχημένο εργασιακό ήθος … … Λέξεις κλειδιά-  Επιχειρηματικότητα (entrepreneur, entrepreneurship), φύλο (gender), αθλητισμός,  φυσική αγωγή, αρχηγία, εξουσία,  ολιστική προσέγγιση: κουλτούρα συνεργασίας,  ηγεσία (εμπνέω, συντονίζω, καθοδηγώ), η πρώτη γυναίκα Ολυμπιακή επιχειρηματίας (Olympic entrepreneur: Alice Milliat) ** http://balla.com.cy/2016/03/10/imerida-ginaikas/ http://24h.com.cy/2016/03/07/hmerida-me-thema-gynaika-kai-athlitismos-epihirontas-allios-dia/
cyprus_olympic_committee_letter_and_invitation.pdf cyprus_olympic_committee_epiheirontas_allios_march_3-2016._final.pdf