«Ο Ελληνικός Πυρετός» της Αμερικής. Η συμμετοχή των φιλελλήνων στο εθνικο-απελευθερωτικό αγώνα του 1821.

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (1993). «Ο Ελληνικός Πυρετός» της Αμερικής. Η συμμετοχή των φιλελλήνων στο εθνικο-απελευθερωτικό αγώνα του 1821.. ΓΡΑΜΜΑ-GRAMMA Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt, τεύχος 2, Απρίλιος 1993, σελ. 38-39, (τεύχος 2), 38-39. Copy at http://www.tinyurl.com/jkgxdp6

Abstract:

Χρήση παραπομπής/ When citing:

Καμπερίδου, Ειρήνη (1993). «Ο Ελληνικός Πυρετός» της Αμερικής. Η συμμετοχή των φιλελλήνων στο εθνικο-απελευθερωτικό αγώνα του 1821.  Πολιτισμός ΓΡΑΜΜΑ-GRAMMA Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt, τεύχος 2, Απρίλιος 1993, σελ. 38-39