ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (2016). ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ. Αναρτημένη Ανακοίνωση (με δίλεπτη προφορική παρουσίαση) στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 25-27 Νοεμβρίου 2016, Κέντρο Δ. Copy at http://www.tinyurl.com/y3vnosdf

Abstract:

Αυτή η εργασία επικεντρώνετε στον κρίσιμο ρόλο του Αθλητισμού στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης: τη χρήση του αθλητισμού για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων που σχετίζονται με την εξάλειψη κοινωνικών διακρίσεων, τη διερεύνηση τεχνικών αντιμετώπισης συγκρούσεων και την κοινωνική ένταξη. Αρχικά, στην πρώτη ενότητα, εξετάζεται ο διεθνής διάλογος, πρόσφατα αποτελέσματα ερευνών, για κοινωνικά φαινόμενα όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία. Παρατηρείτε ότι οι αντιλήψεις για τους μετανάστες και πρόσφυγες (και στη χώρα μας) προκαλούν ανησυχίες για εκείνους που ασχολούνται με την πολυπολιτισμικότητα, το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη φυλετική και την έμφυλη πολυμορφία, την κοινωνική ισότητα και ισονομία, το νόημα του έθνους, της πατρίδας κ.ά.  Η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι όσο ισχυρότερο είναι το κοινωνικό κεφάλαιο των μεταναστών, τόσο περισσότερο διευκολύνεται η κοινωνική τους ένταξη. Τα τελευταία 25 χρόνια η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε χώρα μαζικής υποδοχής μεταναστών. Ωστόσο, η αναγνώριση του γεγονότος ότι οι μετανάστες αποτελούν μόνιμη πραγματικότητα στη χώρα μας είναι πρόσφατη και ο δημόσιος διάλογος σχετικά με την κοινωνική και οικονομική τους ενσωμάτωση εξελίσσεται. Στη δεύτερη ενότητα διερευνάται  η χρήση του Αθλητισμού (και της φυσικής αγωγής) ως μέσου για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας/παιδείας ειρήνης (peace education) ή ως εργαλείου για την επίλυση συγκρούσεων, ιδιαίτερα ενόψει των αυξανόμενων διαφωνιών και συγκρούσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης— που πλήττει κατά 60% τις γυναίκες και τα παιδιά— για την οποία κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης. Εντούτοις, αναδεικνύεται ότι ο Αθλητισμός μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών. Πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Σεπτ. 2016)—που συμπεριλαμβάνει 63 «καλές πρακτικές» (good practices)— τεκμηριώνει τη συμβολή του Αθλητισμού στην κοινωνική ενσωμάτωση τον μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη.