Αντανακλάσεις διαδικασιών μεταβολής των κοινωνικών αξιών από τον αθλητισμό: Η περίπτωση του δρομικού κινήματος

Citation:

Γεωργίου, Γιάννης, Πατσαντάρας, Νικόλαος, & Καμπερίδου, Ειρήνη. (2018). Αντανακλάσεις διαδικασιών μεταβολής των κοινωνικών αξιών από τον αθλητισμό: Η περίπτωση του δρομικού κινήματος. 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Η κοινωνιολογία και ο δημόσιος ρόλος της στην εποχή της μεταμόρφωσης του κόσμου», ενό. HAROKOPIO UNIVERSITY, Athens, Greece, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΚΕ) - HELLENIC SOCIOLOGICAL SOCIETY (HSS). Copy at http://www.tinyurl.com/yaggxa7g