Αφηγήσεις Δυτικών Περιηγητριών του 18ου,19ου και αρχές 20ου αιώνα: «Εάν κάθε Τούρκος πασάς είχε μία Ασπασία πόσο θα βελτιωνόταν το γένος των Μ

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (2016). Αφηγήσεις Δυτικών Περιηγητριών του 18ου,19ου και αρχές 20ου αιώνα: «Εάν κάθε Τούρκος πασάς είχε μία Ασπασία πόσο θα βελτιωνόταν το γένος των Μ. Εισήγηση στην Ημερίδα: «Η Διάσταση του Φύλου στην Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνιολογία», Γ’ Πάνελ. Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «ΠΟΛ. Copy at http://www.tinyurl.com/ju6hs6h