Γυναίκες του Αιγαίου. Οι Χιώτισσες την εποχή του Κολόμβου

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (1993). Γυναίκες του Αιγαίου. Οι Χιώτισσες την εποχή του Κολόμβου. ΓΡΑΜΜΑ- GRAMMA Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, τεύχος 4, Ιούνιος 1993, σελ. 42-43., (τεύχος 4), 42-43. Copy at http://www.tinyurl.com/hpml392

Abstract:

Χρήση παραπομπής/ When citing:

Καμπερίδου, Ειρήνη (1993). Γυναίκες του Αιγαίου. Οι Χιώτισσες την εποχή του Κολόμβου. ΓΡΑΜΜΑ- GRAMMA  Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt, ΕΛΛΗΝΙΜΟΣ, τεύχος 4, Ιούνιος 1993, σελ. 42-43. (Google scholar)