ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Citation:

Giovani, C., Kamberidou, I., & Patsantaras, N. (2019). ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 5ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη. Θεματική ενότητα: «Θεσμικές, διοικητικές, κοινωνιολογικές και ιστορικές …. Copy at http://www.tinyurl.com/y6hsycnq

Abstract:

© Γιοβάνη, Χ. Καμπερίδου, Ε., Πατσαντάρας, Ν. (2019). Διερεύνηση των Διομαδικών Σχέσεων και η επίδρασή τους στη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Αναρτημένη Ανακοίνωση. Θεματική ενότητα: «Θεσμικές, διοικητικές, κοινωνιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις στην άσκηση και υγεία», 5ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 12-14 Απριλίου 2019, Αθήνα. [σελ. 141 στο ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ)

http://sefaacongress.phed.uoa.gr/programma/analytiko-programma-sabbatoy-13-04-2019.html