Διευρευνώντας τις σχέσεις μεταξύ δρομικού κινήματος και τυπικά οργανωμένων αθλητικών θεσμών στην Ελληνική επικράτεια

Citation:

Georgiou, Y., Patsantaras, N., & Kamberidou, I. (2017). Διευρευνώντας τις σχέσεις μεταξύ δρομικού κινήματος και τυπικά οργανωμένων αθλητικών θεσμών στην Ελληνική επικράτεια. Βιβλίο Πρακτικών (σελ. 97-98, 1η έκδοση) του 4ου Συνεδρίου Αθλητικής Επιστήμης «Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδεία - Κοινωνία- Πολιτισμός. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Copy at http://www.tinyurl.com/yybwakta