Εαυτός και ταυτότητα στο ψηφιακό πεδίο ως ενσώματες και χωρικές ‘κατασκευές’: Αθλητική ταυτότητα

Citation:

Σύρος, Κωνσταντίν, Filos, J., Πατσαντάρας, Νικόλαος, & Καμπερίδου, Ειρήνη. (2023). Εαυτός και ταυτότητα στο ψηφιακό πεδίο ως ενσώματες και χωρικές ‘κατασκευές’: Αθλητική ταυτότητα. "Άσκηση, Υγεία, Αθλητισμός & Φυσική Αγωγή: Έρευνα και Προοπτικές στη Ψηφιακή Εποχή", 7o Συνέδριο ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ. Copy at http://www.tinyurl.com/299jancm

Abstract:

Το σώμα κατανοείται στις κοινωνικές επιστήμες σαν αναπόσπαστο μέρος, σαν θεμελιώδης βάση συγκρότησης εαυτού και ταυτότητας. Συλλαμβάνεται σαν επιφάνεια, σαν ‘πεδίο’ και ‘μέσον’ συγκρότησης, κατασκευής, συμβολισμού και έκφρασης του εαυτού. Ενίοτε σαν βάση και άλλοτε σαν αναπόσπαστος διαμεσολαβητικός παράγοντας κατασκευής και ανα-κατασκευής ταυτοτήτων. Οι έννοιες ωστόσο εαυτός και ταυτότητα μπορούν να προσεγγισθούν  ακολουθώντας ποικίλες γνωστικές διαδρομές. Στο πλαίσιο ετούτης της μελέτης η έννοια του εαυτού και των ταυτοτήτων κατανοούνται ως πολλαπλότητες των οποίων τα στοιχεία που τις συγκροτούν βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση και αλληλοδιείσδυση. Όταν επομένως αναφερόμαστε σε όρους ‘εαυτός’ και ‘ταυτότητα’ κατ’ ουσία αναφερόμαστε σε περίπλοκα και πολυσύνθετα συστήματα τα οποία ιδιαίτερα στα ψηφιακά επίπεδα δραστηριοποίησης μας όταν μάλιστα διαδρούμε με τη διαμεσολάβηση εικονικών σωματικών αναπαραστάσεων (Avatars) άλλοτε σχετίζονται ευθέως και άμεσα με το φυσικό, το βιολογικό μας σώμα και άλλοτε όχι. Σήμερα, πολλά εικονικά περιβάλλοντα, προσομοιωμένα περιβάλλοντα πολυμέσων βασισμένα στον υπολογιστή, δημιουργώντας μια τρισδιάστατη εικόνα που φαίνεται να περιβάλλει τον χρήστη, προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για να ζήσει μέσω εικονικών σωματικών αναπαραστάσεων, προσομοιωμένες εμπειρίες που σχετίζονται με τον αθλητισμό, όπως σκι, ποδηλασία, ιππασία κ.λπ.. Αυτό δείχνει ότι το ‘αθλητικό σώμα’, σε μια άλλη διάσταση, είναι επίσης παρόν στον εικονικό κόσμο. Ο ψηφιακός χώρος είναι ένας κατασκευασμένος με ψηφιακά-διαδικτυακά μέσα χώρος. Ένας χώρος που ταυτόχρονα παριστά  και αναπαριστά. Ένας χώρος αίσθησης και (ψευδ-)αίσθησης στο πλαίσιο του οποίου διαμορφώνονται χωρικές σχέσεις, έννοιες, διαδράσεις, γεγονότα και συμβολισμοί κατ’ αναλογία και μιμητικά προς τον ‘φυσικό’ χώρο! Ένας χώρος δυνητικών εμπειριών μέσω μιας ποικιλότητας αισθητηριακών προσλήψεων δια των οποίων ο ‘άυλος’ ψηφιακός χώρος, μετασχηματίζεται σε ‘εμπειρικό’ χώρο. Αυτή η μελέτη χρησιμοποιώντας επιλεκτικά σε μια διεπιστημονική προοπτική σχετικά ερευνητικά δεδομένα από τις κοινωνικές και γνωστικές επιστήμες, αλλά και δεδομένα από τις επιστήμες των υπολογιστών τα οποία και συσχετίζει με θεμελιώδεις σκέψεις του Merleau-Ponty και του Allen Badiou, επιδιώκει να διερευνήσει  το ακόλουθο ζήτημα: Εάν και πώς μπορεί να συγκροτηθεί μια εικονική αθλητική ταυτότητα σε έναν εικονικό αθλητικό χώρο, για παράδειγμα σε ένα εικονικό γυμναστήριο! Πως βιώνεται ο ψηφιακός χώρος σωματικής άσκησης ως εμπειρικός χώρος;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: Patsantaras N. Virtual bodies (avatars) and sport exercises: some important thoughts, European Journal for Sport and Society 2020 17(4), 339-356