Ελλοχεύει ο κίνδυνος έμφυλης μεροληψίας στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και του STEM;

Citation:

Kamberidou, I. (2019). Ελλοχεύει ο κίνδυνος έμφυλης μεροληψίας στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και του STEM;. In Εισήγηση (ως προσκεκλημένη ομιλήτρια) στο πρώτο Γυναικείο Συμπόσιο της Επιτροπής Γυναικείων Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Διεθνούς Οργάνωσης των Lions «Τεχνητή νοημοσύνη και ισότητα των φύλων –Γυναίκες σε επιστημονικά πεδία STEM» (pp. 1-8). presented at the 17 March, Athens: Επιτροπή Γυναικείων Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Διεθνούς Οργάνωσης των Lions . Copy at http://www.tinyurl.com/y647zcc6

Date Presented:

17 March

Abstract:

Στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης που βιώνουμε σήμερα αυτή η εργασία εξετάζει το ψηφιακό χάσμα, εισάγωντας τη διάσταση το φύλου.   Όπως τονίζει ο Elliot (2017), ερευνητής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης: «Ζούμε σ’ ένα ψηφιακό παζάρι όπου οτιδήποτε  δεν έχει  κατασκευαστεί για να εξυπηρετεί την εποχή του διαδικτύου δεν θα αντέξει την πίεση.» Αυτή η παρουσίαση  επικεντρώνετε στο έμφυλο χάσμα, δηλαδή την υποεκροσώπηση των γυναικών στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης και του STEM. Η γυναικεία συμμετοχή σε διάφορους  τομείς ΤΠΕ και Επικοινωνίας στην Ευρώπη είναι μόνο 30% (και μόλις το 19% των διευθυντικών στελεχών είναι γυναίκες). Η αντιστοιχία γυναικών αποφοίτων πληροφορικής σε σχέση με τους άνδρες είναι 3 προς 10, ενώ  μόνο 9 στους 100 προγραμματιστές είναι γυναίκες.  Αναμένονται σημαντικές ελλείψεις εργατικού δυναμικού στο μέλλον, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι μόνο το 24,9% των απόφοιτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία είναι γυναίκες (European Commission 2018) . Τα ερευνητικά μας ερωτήματα είναι: (1) Η τεχνητή νοημοσύνη (αι) θα κλείσει το έμφυλο χάσμα δεξιοτήτων, θα προωθήσει την έμφυλη ουδετερότητα (Kamberidou, 2004, 2020), δηλαδή την ισότητα, αυξάνοντας τη γυναικεία συμμετοχή. 2) Υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί το έμφυλο χάσμα (η υποεκπροσώπηση των γυναικών) στον εργασιακό χώρο; Μήπως η τεχνητή νοημοσύνη θα αναπαράγει κοινωνικά στερεότυπα (κοινωνικές ανισότητες)  και ως αποτέλεσμα το έμφυλο χάσμα στους εργασιακούς χώρους;
----------------------------------------------------

Λέξεις κλειδιά: Τεχνητή νοημοσύνη, STEM, Γυναίκα, Φύλο, Απασχολησιμότητα, Ελληνίδες επιστήμονες, Έμφυλες διαφορές, Κενό/χάσμα δεξιοτήτων  

 

Keywords: Artificial intelligence (AI), STEM, Women, Gender, Employability, Greek women scientists, gender skills gap