Εστία-Εστιάτορ. Μία Οινολογική Συνεστίαση. (Μέρος Β’)

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (1995). Εστία-Εστιάτορ. Μία Οινολογική Συνεστίαση. (Μέρος Β’). ΓΡΑΜΜΑ-GRAMMA, Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt, ΜΕΛΕΤΗ, τεύχος 27, 15 Αυγ.-15 Σεπτ. 1995: 71-76., (τεύχος 27), 71-76. Copy at http://www.tinyurl.com/zy8479k

Abstract:

Χρήση παραπομπής/ When citing:

Καμπερίδου, Ειρήνη (1995). Εστία-Εστιάτορ. Μία Οινολογική Συνεστίαση.  (Μέρος Β’).  ΓΡΑΜΜΑ-GRAMMA, Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt, ΜΕΛΕΤΗ,  τεύχος 27, 15 Αυγ.-15 Σεπτ. 1995: 71-76.