ΕΦΗΒΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ/ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Citation:

ΣΠΕΓΓΑ, Αλεξάνδρα, ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ, Ειρήνη, & ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ, Νικόλαος. (2021). ΕΦΗΒΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ/ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. 6ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης -Γεφυρώνοντας την Έρευνα με την Πράξη: Προπόνηση-Απόδοση-Υγεία, 25-27 Ιουνίου 2021. Βιβλίο ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, σελ. 37.. Athens: ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φύλο, άσκηση, εφηβεία, έμφυλα στερεότυπα, φυσική …. Copy at http://www.tinyurl.com/yfdnc5ow

Abstract:

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ένας σημαντικός αριθμός ερευνών έχει δείξει ότι οι έφηβες συμμετέχουν σε σημαντικά λιγότερη φυσική δραστηριότητα σε σχέση με τους έφηβους. Παράλληλα, έχει τεκμηριωθεί η μικρότερη συμμετοχή των έφηβων μαθητριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής σε σχέση με τους έφηβους μαθητές (1) και η μείωση αυτή παρατηρείται ήδη με την έναρξη της εφηβείας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσει και να αναδείξει τους παράγοντες εκείνους που περιορίζουν ή ακόμη και αναστέλλουν καθώς επίσης, και τους παράγοντες που διευκολύνουν τη συμμετοχή των μαθητριών Γυμνασίου και Λυκείου στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και στην άσκηση/φυσική δραστηριότητα. Μέθοδος: Για την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση αναζητήθηκε αγγλόφωνη και ελληνόφωνη βιβλιογραφία (μετά το 2004) μέσα από τις μηχανές αναζήτησης Google Scholar, Pubmed, Research Gate & Science Direct, καθώς και από τις βιβλιογραφικές αναφορές δημοσιευμένων εργασιών. Επιλέχθηκαν οι 16 πιο πρόσφατες έρευνες που πληρούσαν τα κριτήρια αναζήτησης και στις οποίες υπήρχε πρόσβαση μέσω ΕΚΠΑ. Αποτελέσματα: Οι παράγοντες που περιορίζουν ή αναστέλλουν τη συμμετοχή των έφηβων κοριτσιών μπορεί να είναι ατομικοί (μεταβολή προτεραιοτήτων, έλλειψη δεξιοτήτων, ανταγωνιστικό κλίμα, εικόνα σώματος), κοινωνικοί [οικογένεια, φίλοι, συνομήλικοι/επικρατούσες αντιλήψεις περί φύλου (2)] ή περιβαλλοντικοί (είδος δραστηριοτήτων, αθλητικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτική πολιτική). Ως υποστηρικτικοί παράγοντες θεωρούνται (μεταξύ άλλων) η ποικιλία δραστηριοτήτων, η άσκηση με φίλους και η απουσία ανταγωνισμού.

Συζήτηση/Συμπεράσματα: Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη προώθησης ενός θετικού και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος για την άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα των έφηβων κοριτσιών, εντός και εκτός σχολείου. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η υγεία και η ποιότητα ζωής των κοριτσιών και, παράλληλα, ενισχύεται η προοπτική της δια βίου άσκησης.

Βιβλιογραφία

  1. Wallace L, Buchan D, Sculthorpe N. A comparison of activity levels of girls in single-gender and mixed-gender physical education. Eur Phy Educ Rev. 2020; 26(1):231– 40. 2.
  2. Καμπερίδου Ε. Κοινωνικό φύλο, κοινωνικό κεφάλαιο, πολυπολιτισμικότητα και αθλητισμός, Τελέθριο, Αθήνα, 2012.

 

Μόνιμη διεύθυνση (Πέργαμος) https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2956090

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φύλο, άσκηση, εφηβεία, έμφυλα στερεότυπα, φυσική δραστηριότητα, συμμετοχή των έφηβων κοριτσιών, η προοπτική της δια βίου άσκησης

 

Publisher's Version