Η ΕΜΦΥΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - THE GENDERED SOCIETY: GENDER AND SPORTS.

Citation:

Kamberidou, I., & Patsantaras, N. (2006). Η ΕΜΦΥΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - THE GENDERED SOCIETY: GENDER AND SPORTS.. 14o Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / 14th Internationa. Faculty of Physical Education & Sport Science, Democritus University of Thrace, Greece. Copy at http://www.tinyurl.com/yxnwgyje

Abstract:

Καμπερίδου Ει, Πατσαντάρας Ν. (2006). Η ΕΜΦΥΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Προφορική Ανακοίνωση, Παρασκευή 19 Μαΐου 2006, στο 14o Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

 http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/images/files/congress/2006/Friday.pdf

 

Kamberidou, N. Patsantaras (2006). THE GENDERED SOCIETY: GENDER AND SPORTS. Presentation (May 19, 2006) at the 14th International Sport Science Conference of the Faculty of Physical Education & Sport Science, Democritus University of Thrace, Greece [Congress room 2: Prefecture Hall] http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/images/files/congress/2006/Friday.pdf