Η Ναυπηγική του Αιγαίου, Έλληνες, οι μεγαλοφυέστεροι κατασκευαστές πλοίων: «ο άνθρωπος του Αιγαίου» και οι πρώτες θαλασσοκρατορίες

Citation:

Καμπέρίδου, Ειρήνη. (1996). Η Ναυπηγική του Αιγαίου, Έλληνες, οι μεγαλοφυέστεροι κατασκευαστές πλοίων: «ο άνθρωπος του Αιγαίου» και οι πρώτες θαλασσοκρατορίες. ΓΡΑΜΜΑ-GRAMMA, Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, τεύχος 40, 15 Οκτ-15 Νοεμ. 1996, σελ. 66-68., (τεύχος 40), 66-68. Copy at http://www.tinyurl.com/hlqj2qk

Abstract:

Χρήση παραπομπής/ When citing:

Καμπερίδου, Ειρήνη (1996). Η Ναυπηγική του Αιγαίου, Έλληνες, οι μεγαλοφυέστεροι κατασκευαστές πλοίων: «ο άνθρωπος του Αιγαίου» και οι  πρώτες θαλασσοκρατορίες. ΓΡΑΜΜΑ-GRAMMA, Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, τεύχος 40, 15 Οκτ-15 Νοεμ. 1996, σελ. 66-68.