Η Συμμετοχή των Μουσουλμάνων Γυναικών στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό: Πολιτισμικά Εμπόδια και Στρατηγικές Ένταξης

Citation:

Αντερριώτη-Καλπακίδου, Μυρτώ, & Καμπερίδου, Ειρήνη. (2019). Η Συμμετοχή των Μουσουλμάνων Γυναικών στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό: Πολιτισμικά Εμπόδια και Στρατηγικές Ένταξης. Συνεδρία Πτυχιακών Εργασιών 13/4, 5ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και. Copy at http://www.tinyurl.com/y2yz5b39

Abstract:

Αντερριώτη-Καλπακίδου, Μυρτώ και Καμπερίδου, Ειρήνη (2019). "Η Συμμετοχή των Μουσουλμάνων Γυναικών στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό: Πολιτισμικά Εμπόδια και Στρατηγικές Ένταξης".  Συνεδρία Πτυχιακών Εργασιών ΙΙ, 13/4, 5ο συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 12-14 Απριλίου 2019, Αθήνα. http://sefaacongress.phed.uoa.gr/programma/analytiko-programma-sabbatoy-13-04-2019.html [σελ. 167 στο Βιβλίο Πρακτικών ΣΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ]