«Μετάφραση Αποσπασμάτων από την έρευνα της Ειρήνης Καμπερίδου "Γυναίκες Επιχειρηματίες: Δεν μπορούμε να έχουμε αλλαγή αν δεν συμμετέχουν και οι άνδρες," Journal of Innovation and Entrepreneurship 2013, a Springer Open Journal»

Citation:

Kamberidou, I. (2013). «Μετάφραση Αποσπασμάτων από την έρευνα της Ειρήνης Καμπερίδου "Γυναίκες Επιχειρηματίες: Δεν μπορούμε να έχουμε αλλαγή αν δεν συμμετέχουν και οι άνδρες," Journal of Innovation and Entrepreneurship 2013, a Springer Open Journal». ICAP Marketing Solutions. LWB- Leading Women in Business / οι γυναίκες Ηγέτες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, 20-23. Copy at http://www.tinyurl.com/y2vh3tup

Abstract:

Καμπερίδου, Ειρήνη (2013).  «Μετάφραση Αποσπασμάτων από την έρευνα της Ειρήνης Καμπερίδου "Γυναίκες Επιχειρηματίες: Δεν μπορούμε να έχουμε αλλαγή αν δεν συμμετέχουν και οι άνδρες," Journal of Innovation and Entrepreneurship 2013, a Springer Open Journal»,  σελ. 20-22. Ημερομηνία δημοσίευσης, 2013/12, ICAP Marketing Solutions. LWB- Leading Women in Business / οι γυναίκες Ηγέτες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. [ΕΝΘΕΤΟ ΣΤΑ ΝΕΑ]. C.0.  in Apella