ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Citation:

Spenga, A., Kamberidou, I., & Patsantaras, N. (2019). ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. 5ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ. Copy at http://www.tinyurl.com/y55hkawo

Abstract:

© Σπέγγα, Α., Καμπερίδου, Ε., Πατσαντάρας. Ν. (2019). Κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των εφήβων κοριτσιών στη Φυσική Δραστηριότητα, την ΄Ασκηση και τη Φυσική Αγωγή. Εισήγηση (ενότητα ελεύθερες ανακοινώσεις 14/4) στο 5ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 12-14 Απριλίου 2019, Αθήνα. http://sefaacongress.phed.uoa.gr/programma/analytiko-programma-kyriakis-14-04-2019.html (ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ σελ. 62)

.....................ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (KEYWORDS):
Φύλο, Κορίτσια, Εφηβεία, Άσκηση, Φυσική δραστηριότητα, Κοινωνική υποστήριξη, Φυσική αγωγή, Κοινωνικοποίηση (Gender, Adolescent girls, Exercise, Physical activity, Social Support, Socialization)

 

Publisher's Version