Κοινωνικό κεφάλαιο, φύλο και αθλητισμός: από την ‘έμφυλη κόπωση’ στην έμφυλη ενέργεια

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (2017). Κοινωνικό κεφάλαιο, φύλο και αθλητισμός: από την ‘έμφυλη κόπωση’ στην έμφυλη ενέργεια. ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΛΟ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Διοργάνωση της Επιτροπής Φύλου & Ισότητας του ΑΠΘ σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση για την Προώθηση των Γυνα. Copy at http://www.tinyurl.com/y4g5ycap

Abstract:

Καμπερίδου, Ειρήνη (2017). Κοινωνικό κεφάλαιο, φύλο και αθλητισμός: από την ‘έμφυλη κόπωση’ στην έμφυλη ενέργεια. Εισήγηση στην ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΛΟ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Ημερομηνία διοργάνωσης: Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017, ώρα 9:30. Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ), ΑΠΘ. Διοργάνωση της Επιτροπής Φύλου & Ισότητας του ΑΠΘ σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ (ΠΕΠΓΑΣ) & το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών  ‘ΠΑΣΓ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ’ Υπό την αιγίδα του ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ. (upcoming in Nov. 15, 2017).