ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ (FUNCTIONAL PROSPECTS OF “HIGH-PERFORMANCE COMPETITIVE SPORTS” AND THE HUMAN BODY)

Citation:

Patsantaras, N., & Kamberidou, I. (2006). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ (FUNCTIONAL PROSPECTS OF “HIGH-PERFORMANCE COMPETITIVE SPORTS” AND THE HUMAN BODY). Presentation (May 19, 2006) at the 14th International Sport Science Conference (Komotini) of the Faculty of Physical Education & Sport Science, Democritus University of Thrace, Greece [CONGRESS ROOM 2: PREFECTURE HALL]. Προφορική Ανακοίνωση στο 14o Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή), Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρί. Copy at http://www.tinyurl.com/y26jrdv7