Ο Έμφυλος Ηρωισμός του Αθλητισμού, ο ήρωας αθλητής και η αθλήτρια-ηρωίδα: το ανθρώπινο εμπόριο της ψυχαγωγίας και του θεάματος. Η Κοινωνική Εικόνα της Αθλήτριας

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (2005). Ο Έμφυλος Ηρωισμός του Αθλητισμού, ο ήρωας αθλητής και η αθλήτρια-ηρωίδα: το ανθρώπινο εμπόριο της ψυχαγωγίας και του θεάματος. Η Κοινωνική Εικόνα της Αθλήτριας. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις του Σεμιναρίου Εδικών Θεμάτων «Άσκηση-Ευρωστία-Υγεία» της Επικ. Καθηγήτριας Μ. Μαριδάκη. Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005,. Copy at http://www.tinyurl.com/zh9opfn

Abstract:

When citing/ για παραπομπή
Καμπερίδου
, Ειρήνη (2005). Ο Έμφυλος Ηρωισμός του Αθλητισμού, ο ήρωας αθλητής και η αθλήτρια-ηρωίδα: το ανθρώπινο εμπόριο της ψυχαγωγίας και του θεάματος. Η Κοινωνική Εικόνα της Αθλήτριας.  Κεφάλαιο στις Πανεπιστημιακές Σημειώσεις του Σεμιναρίου Εδικών Θεμάτων «Άσκηση-Ευρωστία-Υγεία» της Επικ. Καθηγήτριας Μ. Μαριδάκη, σελ. 1-11. Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005,   Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  DOI: 10.13140/RG.2.1.1389.9601 

  • Kamberidou, Irene (2005). Gendered Heroism: sport heroes and heroines. (in Greek)  DOI: 10.13140/RG.2.1.1389.9601