Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΡΙΩΝ: «Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (1881-1922) ΚΑΙ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΑΓΗ» ΤΟΥ 1896.

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (2023). Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΡΙΩΝ: «Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (1881-1922) ΚΑΙ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΑΓΗ» ΤΟΥ 1896.. Εισήγηση στο συνέδριο «Ο ρόλος των γυναικών της καθ’ ημάς Ανατολής στην διαμόρφωση της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας». Athens: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΣΕΕ). Copy at http://www.tinyurl.com/2novsefn

Abstract:

© Καμπερίδου, Ειρήνη (2023).  Ο ξεριζωμός στα μάτια των περιηγητριών: «Η Κυριαρχία της Τρομοκρατίας» (1881-1922)  και   «η Μεγάλη Σφαγή» του 1896. Βιβλίο Πρακτικών του Συνεδρίου Ο ρόλος των γυναικών της καθ’ ημάς Ανατολής στην διαμόρφωση της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ): 24-25 Σεπτεμβρίου 2022, Αθήνα, σελ. 1-9.  Επίσης, βλ. εισήγηση στο YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=oXuT_9Xx7Z0&t=8306s και πλήρες κείμενο/άρθρο στην Πέργαμο, σελίδες 1-28: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3223206#contents ή https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3223206#fields

Publisher's Version