Ο Πολιτισμός του Φαγητού στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία: Ψυχαγωγία και Απόλαυση. Εκκλησία και Χορτοφαγία

Citation:

Καμπερίδου, Είρήνη. (1993). Ο Πολιτισμός του Φαγητού στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία: Ψυχαγωγία και Απόλαυση. Εκκλησία και Χορτοφαγία. ΓΡΑΜΜΑ- GRAMMA Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt, τεύχος 2, Απρίλιος 1993: 28-31, (τεύχος 2), 28-31. Copy at http://www.tinyurl.com/y4ejl7a6

Abstract:

 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ψυχαγωγία και απόλαυση, Χορτοφαγία, θεραπευτικό κουλούρι , κ.ά.
Χρήση παραπομπής/
When citing:

Καμπερίδου, Ειρήνη (1993). Ο Πολιτισμός του Φαγητού στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία: Ψυχαγωγία και Απόλαυση. Εκκλησία και Χορτοφαγία. ΓΡΑΜΜΑ- GRAMMA  Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt, τεύχος 2, Απρίλιος 1993: 28-31. Google scholar and uoa scholar