Ο ρόλος της άθλησης ως μέσο αποδοχής του «ασθενούς» φύλου στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)

Citation:

Kefi Chatzichamperi, E., & Kamberidou, I. (2020). Ο ρόλος της άθλησης ως μέσο αποδοχής του «ασθενούς» φύλου στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ). ‘Κοινωνίες μετά την κρίση, κοινωνίες χωρίς κρίση;΄ Ενότητα: Έμφυλες διακρίσεις στην κοινωνία, 7ο Τακτικό Συνέδριο Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ). Athens: ΕΚΠΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ. Copy at http://www.tinyurl.com/yeq2gtsv

Abstract:

CITE AS:
Ευαγγελία Κέφη-Χατζηχαμπέρη και  Ειρήνη Καμπερίδου (2020).  Ο ρόλος της άθλησης ως μέσο αποδοχής του «ασθενούς» φύλου στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ). Πρακτικά Συνεδρίου ‘Κοινωνίες μετά την κρίση, κοινωνίες χωρίς κρίση;΄ Ενότητα: Έμφυλες διακρίσεις στην κοινωνία, 7ο Τακτικό Συνέδριο Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ)-Hellenic Sociological Society (HSS),  23-25 Σεπτεμβρίου 2020:  περίληψη, σελ. 17-18. ΕΚΠΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ.