Προσκεκλημένη-συμμετοχή στην Ημερίδα Meet up – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Συμβουλές & Σύμβουλοι. «Διαδραστική Συνάντηση Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων». Europe Direct City of Athens

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (2016). Προσκεκλημένη-συμμετοχή στην Ημερίδα Meet up – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Συμβουλές & Σύμβουλοι. «Διαδραστική Συνάντηση Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων». Europe Direct City of Athens. Copy at http://www.tinyurl.com/y2fmcxmx

Abstract:

Προσκεκλημένη-συμμετοχή στην Ημερίδα Meet up – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Συμβουλές & Σύμβουλοι. «Διαδραστική Συνάντηση Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων». Europe Direct City of Athens, Sesbo-social enterprise skills, IKY,  Funded by Erasmus+ Programme of the European Union, Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2016.