Συγκλονιστικές Μαρτυρίες στο Ευρωπαϊκό συνέδριο για τις Μετανάστριες: αναγκαστικοί πορνεία και μαζική βιασμοί στις εμπόλεμες περιοχές

Citation:

Καμπερίδου, Ειρηνη. (1993). Συγκλονιστικές Μαρτυρίες στο Ευρωπαϊκό συνέδριο για τις Μετανάστριες: αναγκαστικοί πορνεία και μαζική βιασμοί στις εμπόλεμες περιοχές. ΓΡΑΜΜΑ- GRAMMA Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, τεύχος 4, Ιούνιος 1993, σελ. 48-50., (τεύχος 4), 48-50. Copy at http://www.tinyurl.com/j8uxdq3

Abstract:

Χρήση παραπομπής/ When citing:

Καμπερίδου, Ειρήνη (1993). Συγκλονιστικές Μαρτυρίες στο Ευρωπαϊκό συνέδριο για τις Μετανάστριες: αναγκαστικοί πορνεία και μαζική βιασμοί στις εμπόλεμες περιοχές. ΓΡΑΜΜΑ- GRAMMA Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, τεύχος 4, Ιούνιος 1993, σελ.  48-50.