Τα Ελληνικά Λουτρά. Ποιος είπε ότι το ‘χαμάμ’ το ανακάλυψαν οι Τούρκοι; Αρχαία Ελληνική Εφεύρεση η Περιποίηση του Σώματος

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (1995). Τα Ελληνικά Λουτρά. Ποιος είπε ότι το ‘χαμάμ’ το ανακάλυψαν οι Τούρκοι; Αρχαία Ελληνική Εφεύρεση η Περιποίηση του Σώματος. ΓΡΑΜΜΑ-GRAMMA Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt. Τεύχος 28, 15 Σεπτ.-15 Οκτ. 1995, σελ. 72-76, (τεύχος 28), 72-76. Copy at http://www.tinyurl.com/j3nb8w3

Abstract:

Χρήση παραπομπής/ When citing:

 Καμπερίδου, Ειρήνη (1995). Τα Ελληνικά Λουτρά. Ποιος είπε ότι το ‘χαμάμ’ το ανακάλυψαν οι Τούρκοι; Αρχαία Ελληνική Εφεύρεση η Περιποίηση του Σώματος. ΓΡΑΜΜΑ-GRAMMA Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt. Τεύχος 28, 15 Σεπτ.-15 Οκτ. 1995, σελ.  72-76. Google scholar