Τα υποδήματα των Αρχαίων Ελλήνων. Υποδηματοποιεία, τόποι συνάντησης

Citation:

Καμπερίδου, Είρήνη. (1996). Τα υποδήματα των Αρχαίων Ελλήνων. Υποδηματοποιεία, τόποι συνάντησης. ΓΡΑΜΜΑ-GRAMMA Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt. Τέυχος 32, 15 Ιαν.-15 Φεβρ. 1996, σελ. 68-71, (τεύχος 32), 68-71. Copy at http://www.tinyurl.com/hasgps7

Abstract:

Χρήση παραπομπής/ When citing:

Καμπερίδου, Ειρήνη (1996). Τα υποδήματα των Αρχαίων Ελλήνων. Υποδηματοποιεία τόποι συνάντησης. ΓΡΑΜΜΑ-GRAMMA Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt. Τέυχος 32, 15 Ιαν.-15 Φεβρ. 1996, σελ. 68-71.