Το Άρωμα στην Αρχαία Ελλάδα

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (1995). Το Άρωμα στην Αρχαία Ελλάδα. ΓΡΑΜΜΑ- GRAMMA Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt, τεύχος 30, 15 Νοεμ.-15 Δεκ. 1995, σελ. 75-76, (τεύχος 30), 75-76. Copy at http://www.tinyurl.com/ze2jvno

Abstract:

Χρήση παραπομπής/ when citing:
   Καμπερίδου
, Ειρήνη (1995). Το Άρωμα στην Αρχαία Ελλάδα. ΓΡΑΜΜΑ-GRAMMA Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt,  τεύχος 30, 15 Νοεμ.-15 Δεκ. 1995: 75-76.