Το Ελληνικό Κόσμημα. Έργο Τέχνης με Ιστορία και Παράδοση

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (1996). Το Ελληνικό Κόσμημα. Έργο Τέχνης με Ιστορία και Παράδοση. ΓΡΑΜΜΑ-GRAMMA Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt. Τεύχος 33, 15 Φεβρ.-15 Μαρτίου 1996, σελ. 70-75, (τεύχος 33), 70-75. Copy at http://www.tinyurl.com/y3jgyjk3

Abstract:

Χρήση παραπομπής/ When citing:

Καμπερίδου, Ειρήνη (1996). Το Ελληνικό Κόσμημα. Έργο Τέχνης με Ιστορία και Παράδοση. ΓΡΑΜΜΑ-GRAMMA Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt. Τεύχος 33, 15 Φεβρ.-15 Μαρτίου 1996., σελ. 70-75.