Φύλο και Αθλητισμός

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (2009). Φύλο και Αθλητισμός. In FYLOPAEDIA-Φύλο Παιδεία. Ηλεκτρονικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του Προγράμματος ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, www.thefylis.uoa.gr/fylopedia. Λήμματα, Φύλο-Παιδεία e-λεξικό. [τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 22 Ιουλίου 2009. Αθήνα / Athens, Greece: ΕΚΠΑ. Copy at http://www.tinyurl.com/je8fme7

Abstract:

Στη σημερινή μετανεωτερική ολυμπιακή πραγματικότητα, η χρήση αναχρονιστικών βιολογικών ‘δεδομένων’ ή βιολογίστικων θεωρήσεων (Sandow 1898, Möbius 1908, Coubertin 1912, Weininger 1917, Webster 1930, Pfister 1990), βάσει των οποίων θεσμοθετήθηκαν και δομήθηκαν οι έμφυλες ιεραρχίες στον αθλητισμό αμφισβητούνται και επαναπροσδιορίζονται. Σ’ ένα υπό εξέλιξη θεωρητικό διάλογο στην κοινωνική περιοχή του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, είναι ερευνητικά τεκμηριωμένο ότι το «ανήκειν σε ένα φύλο» είναι αποτέλεσμα πολλών και πολύπλοκων κοινωνικών διεργασιών—πέραν της βιολογικής διαφοράς (Hargreaves 2000, McNay 2000, Evans and Penney 2002, Kirk 2002, Heywood and Dworkin 2003, Χαραχούσου 2003, Creedon 2006, Messner & Raewyn 2007, McDonagh & Pappano 2007, Kamberidou 2007). Στις σύγχρονες συζητήσεις για το φύλο, το έμφυλο υποκείμενο (gendered subject) την έμφυλη ταυτότητα και το ανθρώπινο σώμα, το βιολογικό φύλο (sex) δεν αποτελεί αποκλειστική αναλυτική κατηγορία. Τη θέση του παίρνει το κοινωνικό φύλο (gender) το οποίο διαμορφώνει, προσδιορίζει και επαναπροσδιορίζει την ταυτότητα σύμφωνα με κοινωνικές-πολιτισμικές ερμηνείες και εξελίξεις (Λεοντσίνι 1996, McNay 2000, Μαλουτά 2002, Aitchison 2003, Kimmel 2004, Holmes 2007). Το νόημα του αγγλοσαξονικής προέλευσης όρου gender (φύλο/κοινωνικό φύλο), παραπέμπει στο κοινωνικό υποκείμενο. Ερμηνεύεται σε κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο και δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Έμφυλο υποκείμενο είναι και ο άνδρας... ...

Cite as:
Καμπερίδου, Ειρήνη (2009
) Φύλο & Αθλητισμός. FYLOPAEDIA-Φύλο Παιδεία. Ηλεκτρονικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του Προγράμματος ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  www.thefylis.uoa.gr/fylopedia). Φύλο-Παιδεία  e-λεξικό, ΕΚΠΑ,

http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php?title=%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 [τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 20:45, 22 Ιουλίου 2009: Αυτή η σελίδα έχει προσπελαστεί 2.345 φορές (τελευταία πρόσβαση 4/5/2015)

Publisher's Version