Φύλο και απασχόληση: Ψηφιακός αποκλεισμός, μελλοντική ζήτηση, εικονικά εργασιακά περιβάλλοντα

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (2018). Φύλο και απασχόληση: Ψηφιακός αποκλεισμός, μελλοντική ζήτηση, εικονικά εργασιακά περιβάλλοντα. Εισήγηση (ως προσκεκλημένη ομιλήτρια) στην Εσπερίδα Εκπαίδευση και Οικονομική Ανάπτυξη: Η Συμβολή των Γυναικών της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με την ΕΔΕΜ (Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών). Copy at http://www.tinyurl.com/yyhkegmf
  • invitation_esperidas.jpg