Φύλο και Ηγετικές Δεξιότητες: Γεφυρώνοντας το Έμφυλο Χάσμα (Gender and Leadership Skills: Bridging the Gender Gap)

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη, & Kamberidou, I. (2016). Φύλο και Ηγετικές Δεξιότητες: Γεφυρώνοντας το Έμφυλο Χάσμα (Gender and Leadership Skills: Bridging the Gender Gap). LWB-Leading Women in Business. Κεφάλαιο: Αρθρογραφία Επιφανών Λειτουργών και της ICAP για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα., 98-99. ΙCAP GROUP Α.Ε. ISSN 2241-4126; Hardcopy and e-book: http://dir.icap.gr/mailimages/e-books/LWB/index.html. Copy at http://www.tinyurl.com/y65urnth

Abstract:

Καμπερίδου, Ειρήνη (2017). Φύλο και Ηγετικές Δεξιότητες: Γεφυρώνοντας το Έμφυλο Χάσμα. LWB-Leading Women in Business, σελ. 98-99.  Κεφάλαιο: Αρθρογραφία Επιφανών Λειτουργών και της ICAP για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.  Εκδότης: ΙCAP GROUP Α.Ε. ISSN 2241-4126  [e-book: http://dir.icap.gr/mailimages/e-books/LWB/index.html]

   Η διανομή της έκδοσης πραγματοποιήθηκε αρχικά με «ΤΑ ΝΕΑ του Σαββατοκύριακου» στην Αττική (πριν την Πρωτοχρονιά, 30/12/2016) και με τη «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (σε CD) στη Θεσσαλονίκη. Επιπρόσθετα, θα μοιραστεί στην επίσημη εκδήλωση High Heels on High Hills” το 2017 και σε άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετάσχει η ICAP.  Τέλος, θα διανεμηθεί σε φορείς της γυναικείας επιχειρηματικότητας (σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα), καθώς και σε 2.000 εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, ως χρηστικό εργαλείο επί των εργασιών τους.............................................

Kamberidou, Irene (2016). Gender and Leadership Skills: Bridging the Gender Gap, pp. 98-99 in LWB-Leading Women in Business. Publisher:  ICAP GROUP A.E. ISSN 2241-4126  [e-book: http://dir.icap.gr/mailimages/e-books/LWB/index.html]

 The book circulated, for the first time on Dec. 30, 2016 in Athens with the daily newspaper TA NEA, and as a CD in Thessaloniki with the daily MACEDONIA. It will also be distributed at the 2017 “High Heels on High Hills” and other events and conferences organized by the ICAP Group. To assist researchers, students and entrepreneurs it will also be sent to 2.000 companies and academic institutions throughout Greece.