Φύλο και Ηγετικές Δεξιότητες: Το Αθλητικό Επιχειρείν

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (2016). Φύλο και Ηγετικές Δεξιότητες: Το Αθλητικό Επιχειρείν. ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ, 10, 52-60. Έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό …. Copy at http://www.tinyurl.com/y6t667zs

Abstract:

Η εργασία αυτή στοχεύει να αναδείξει σημαντικούς συσχετισμούς μεταξύ αθλητικής εμπειρίας και πετυχημένης επιχειρηματικότητας. Ερευνητικά στοιχειά τεκμηριώνουν ότι ένα ιστορικό αθλητικής εμπειρίας, ειδικά η συμμετοχή σε ομαδικά αθλήματα, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο όσον αφορά στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων και την ανέλιξη επιχειρηματικών δράσεων. Η διεθνής έρευνα – που συμπεριλαμβάνει συνεντεύξεις με πρώην αθλήτριες και ολυμπιονίκες—δείχνει ότι ο αθλητισμός προαγάγει δεξιότητες που είναι σημαντικές για το επιχειρείν.  Όσον αφορά στην Ελληνική πραγματικότητα, επτά Ελληνίδες αθλήτριες, γυμνάστριες και ακτιβίστριες που έχουν διαπρέψει στο αθλητικό επιχειρείν, μετά από σειρά συνεντεύξεων, επιβεβαιώνουν τη σχέση μεταξύ αθλητικής εμπειρίας και πετυχημένης επιχειρηματικότητάς και παρέχουν πολύτιμες συμβουλές για επαγγελματική επιτυχία.

Λέξεις-κλειδιά: αθλητική ταυτότητα, επιχειρηματικότητα, γυναίκα, έμφυλο χάσμα, ηγεσία.