ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΦΥΛΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (2018). ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΦΥΛΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ. In Εισήγηση στο 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Η κοινωνιολογία και ο δημόσιος ρόλος της στην εποχή της μεταμόρφωσης του κόσμου», 29-31.3.2018 (Vol. 6, pp. 202-210). presented at the 30 March, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρμοσμένων Οικονομικών, Αθήνα: Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρείας (ΕΚΕ)- Hellenic Sociological Society (HSS). Copy at http://www.tinyurl.com/y5yhlrcm

Date Presented:

30 March

Abstract:

Ο ψηφιακός εγγραμματισμός λειτουργεί ως εξαιρετικό μέσον για την ισόνομη μεταχείριση και πλήρη ενσωμάτωση κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην κοινωνία της πληροφορίας. Προβαίνοντας σε μια ανάλυση των πρόσφατων ερευνών και συζητήσεων για το ψηφιακό χάσμα, τις απαιτούμενες σήμερα ψηφιακές δεξιότητες και τη μελλοντική ζήτηση, αυτή η μελέτη επικεντρώνεται στην έμφυλη διάσταση. Ερευνητικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι δεκαετίες προτάσεων και παρεμβάσεων—ερευνητικών, πολιτικών, κοινωνικών, νομοθετικών—δεν αύξησαν τη γυναικεία συμμετοχή στους κλάδους των STEM (επιστήμη, τεχνολογία,  μηχανική, μαθηματικά) και τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι γυναίκες αποτελούν αόρατη μειονότητα σε αυτούς τους τομείς, παρά τις ενέργειες του κινήματος για την κοινωνική ενσωμάτωση/ένταξη των γυναικών και κοριτσιών στις ΤΠΕ και την ευρεία αναγνώριση της σημαντικότητας των ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται σήμερα στους χώρους εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών αναδεικνύουν τη ζωτική σημασία αναμόρφωσης της εκπαίδευσης STEM ώστε να συμπεριλάβει την έμφυλη διάσταση, δεδομένου ότι οι κοινωνικές προκαταλήψεις ξεκινούν από μικρή ηλικία. Επισημαίνεται, επίσης και η  αναγκαιότητα να καθορισθούν και να καταγραφούν από τους βιομηχανικούς θεσμούς οι πραγματικές ανάγκες, οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και οι ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα. Η μελέτη αυτή ολοκληρώνεται με μια συνοπτική αναφορά στις  πολύτιμες συμβουλές διακεκριμένων γυναικών στην κοινωνία της πληροφορίας και των ΤΠΕ: Nancy Pascall, Όλγα Σταυροπούλου, Rosalie Zobel, και Elizabeth Pollitzer.

 

Λέξεις κλειδιά: ψηφιακό χάσμα, φύλο, έμφυλη υποτίμηση (gender devaluation), ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακός εγγραμματισμός μαθητών/τριών, πληροφορικός γραμματισμός (information literacy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
cite as:
Καμπερίδου, Ειρήνη (2018). Ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακός αποκλεισμός: Γεφυρώνοντας το έμφυλο ψηφιακό χάσμα (Digital skills and digital exclusion: Bridging the gender digital divide), σελ. 202-210 Βιβλίο Πρακτικών του 6ου Συνεδρίου της ΕΚΕ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Επιμέλεια: Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος, Αθήνα (Συνέδριο “H Κοινωνιολογία και ο Δημόσιος Ρόλος της στην Εποχή της Μεταμόρφωσης του Κόσμου”, 29-31.3.2018), Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρμοσμένων Οικονομικών. © Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία, 2018 ISBN: 9789609596046:

Publisher's Version